השתלמות "מדעי המחשב בשפת ג'אווה" – טכניון, חיפה

ההשתלמות השנייה נפתחה ב- 21.8.05

 

ההשתלמות נערכת כחלק מן ההערכות לשינויים ביישום תכנית הלימודים במדעי המחשב בהתאם להנחיות המפמ"ר וועדת המקצוע.

מטרת ההשתלמות: לימוד שפת התכנות Java כדי להכשיר מורים למימוש תכנית הלימודים ביסודות מדעי המחשב ובעצוב תוכנה בשפה. ההשתלמות תכסה את כלי התכנות הנדרשים בשפה לצורך הוראת התכנית של יחידות לימוד אלו. תינתן העשרה בתחום של בניית יישומים גראפיים בעזרת הספריות המוכנות של השפה. כמו כן יוקנו עקרונות של תכנות מונחה עצמים.

 

היקף: 56 שעות עם ציון.
מקום: חדר 220, במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון, חיפה.

אוכלוסייה: מורי מדעי המחשב בבתי ספר תיכוניים.
המרצים: פרופ' מוטי בן-ארי, נוע רגוניס, רונית בן בסט-לוי.

 

אופי ההשתלמות: ההשתלמות תשלב הוראה פרונטאלית ותרגול במעבדת מחשבים. בכל מפגש יינתנו תרגילים אותם יש להשלים עד למפגש הבא.

חובות ההשתלמות: נוכחות של 80% משעות ההשתלמות, הגשת תרגילים כפי שיידרש בתום כל מפגש, הגשת פרויקט סיכום בהתאם להנחיות שיפורסמו בתחילת ההשתלמות.

 

חלק מהמפגשים יתקיימו אחה"צ (16:00-19:15) וחלק מהמפגשים יהיו בימים מרוכזים (9:00-16:00)

 

תאריכים:

ראשון 21.8.05 מרוכז, שני 22.8.05 מרוכז, שני 5.9.05 אחה"צ, שני 12.9.05 אחה"צ

שני 19.9.05 אחה"צ, שני 26.9.05 אחה"צ, שני 10.10.05 אחה"צ, רביעי 19.10.05 מרוכז

שני 31.10.05 אחה"צ, שני 7.11.05 אחה"צ, שני 14.11.05 אחה"צ

התקבלו להשתלמות:

 1. אבן חיים שמעון
 2. אדר אהובה
 3. אלון (נחום) אלה
 4. בלה אליעזר
 5. בן שושן שרה
 6. גימלברג זאב
 7. דיאב אימן
 8. הולנדר יהודית
 9. הרמן גדי
 10. ויזר רוית
 11. חביבאללה ראיד
 12. חכמון אסנת
 13. טננבאום אלאונורה
 14. יקיר ארית
 15. כהן דורית
 1. לביא עקיבא
 2. לירון מרינה
 3. מילר אורנה
 4. מראענה סלים
 5. מרדכי שמואל
 6. נאימרק לודמילה
 7. סגל בני
 8. ספא אסנת
 9. סריוגין לובה
 10. פרבדה ליאורה
 11. רייבר אנה
 12. שחר לאה
 13. שטוסל אברהם
 14. שטיין דינה
 15. תורן נורית

 

ההרשמה: הסתיימה !

ההשתתפות בהשתלמות היא ללא תשלום ומוכרת לגמול השתלמות (56 שעות עם ציון).

מורים שיהיו מעוניינים בגמול השתלמות, יתבקשו לשלם לצורך הטיפול בגמול. התשלום יטופל לאחר פתיחת ההשתלמות.

 

תכני ההשתלמות:

* תכנות מונחה עצמים ושפות תכנות מונחה עצמים – על מה אנחנו מדברים. הדגמות בסביבת הפיתוח BlueJ.
* עקרונות תכנות מונחה עצמים: טיפוס, עצם, תכונות, פעולות, יצירת עצמים, הפעלת פעולות על עצמים.
* שימוש בסביבת הפיתוח
BlueJ.

* התחביר הבסיסי של שפת Java: הגדרת טיפוס, הגדרת תכונות, הגדרת פעולות, הגדרת פרמטרים, הגדרת פעולה יוצרת.

* תחביר הוראות השמה, ביטויים חשבוניים והוראות תנאי. פונקציות ספרייה מתמטיות.

* הגדרת עצמים בתוך טיפוס ראשי. קלט ופלט ב- Java. אלגוריתם ראשי ממומש בפעולה הראשית.

* הדגמות בסביבת הפיתוח Jeliot. פעולות קובעות ופעולות מאחזרות.
* תחביר לולאות ב-
Java. גרסת בסיס של לולאת for, הרחבות של לולאת for, לולאת while. שימוש בסביבת הפיתוח Jeliot.

* פתרון בעיות בנוסח יסודות מדעי במחשב בשפת התכנות Java.
* מערכים של טיפוסים בסיסיים, מערכים של עצמים, ופתרון בעיות במערכים.

* הספריות הגראפיות של Java, השימוש בהן, פיתוח יישומים גראפיים.

* פתרון בעיות בנוסח טנ"מ (טיפוס נתונים מופשט) רשימה, טנ"מ מחסנית, וטנ"מ עץ.

* הורשה בתכנות מונחה עצמים.

* היכרות עם סביבות פיתוח מתקדמות.