הבטים בהוראת מדעי המחשב - ינואר 2002
סקר ספרות: למידה והוראה של רקורסיה

מבוא

רקע כללי: רקורסיה, למידתה והוראתה

מסגרת להוראת רקורסיה

כיצד להסביר רקורסיה ללומדים מתחילים

מודלים וסגנונות קוגניטיביים בהוראת רקורסיה

מה מתכנתים "טירונים" יודעים אודות רקורסיה?

כיצד לומדי תכנות פונקציונלי מפרשים פונקציות רקורסיביות

רשימת מקורות נוספים העוסקים ברקורסיה והוראתה

 

מומלץ לבקר גם באתר יום העיון רקורסיה

 

   

 

   

 

יוצא לאור במימון האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ומטה המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך