הבטים  בהוראת  מדעי  המחשב

"הבטים בהוראת מדעי המחשב" הוא כתב עת למורים למדעי המחשב וטכנולוגיות מידע בבתי הספר העל-יסודיים. הוא משמש במה להבעת רעיונות, דיעות, מאמרים וחומרי לימוד בתחום הוראת מדעי המחשב.

קוראים יקרים, הינכם מוזמנים לשלוח למערכת העיתון כתבות, מאמרים, מצגות, מערכי שיעור וחומרי לימוד מפרי עטכם. כל דבר שיוכל לעניין את קהל היעד של כתב העת יתקבל בשמחה.

אנו מקווים כי תמצאו עניין בכתב העת ובחומר המתפרסם בו.

גליונות ישנים

גליון ינואר 2002     גליון יוני 2002     גליון ינואר 2003     גליון יוני 2003  

גליון ינואר 2004     גליון יוני 2004     גליון ינואר 2005     גליון יוני 2005

גליון ינואר 2006     גליון יוני 2006     גליון ינואר 2007     גליון יוני 2007

גליון ינואר 2008       שני גליונות תשס"ט 2009      שני גליונות תש"ע 2010

שני גליונות תשע"א 2011       שני גליונות תשע"ב 2012       שני גליונות תשע"ג 2013   

שני גליונות תשע"ד 2014       שני גליונות תשע"ה 2015       שני גליונות תשע"ו 2016

שני גליונות תשע"ז 2017

 

משלוח דפי משוב של העיתון: נא לשלוח לכתובת

מינהלת מל"מ

בניין קנדה, קומה 1, קרית הטכניון, חיפה 3200003

malamhq@cc.technion.ac.il

 

טל: 048295006, פקס:048295010

 

          הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך