הבטים בהוראת מדעי המחשב
יוני 2007

גליון יוני 2007 נשלח לכל בתי הספר ללא תשלום.

אם העיתון לא הגיע לבית הספר שלכם, אנא הודיעו לנו.

 

PDF

 

מאמר המערכת 

PDF

 

קורס מורים מובילי עיצוב תוכנה תשס"ח

PDF

 

סקר צרכים: השתלמויות

PDF

לריסה איידלמן ואורית חזן

ניתוח מגדרי ומגזרי של בחירה בלימודי

מדעי המחשב בתיכון בישראל – חלק ב'

PDF

 

הוראת מדעי המחשב ברחבי העולם – הקדמה

PDF

נוע רגוניס

הוראת מדעי המחשב ברחבי העולם – סקר ספרות

PDF

תמי לפידות

המעבדה במדעי המחשב

PDF

תמר פז

מעבדה: הכרות עם עצמים

PDF

אביטל גרינולד, יהודה אבני, דני קשת

מעבדה: תכונות מופע ותכונות מחלקה

PDF

שמעון אבן חיים ואסנת חכמון

מעבדה: תכונה מורכבת במחלקה

PDF

רוני אלנקרי, אסתי אפלבוים, רחל לודמר

מעבדה: העברת פרמטרים כפעולה סטטית

PDF

 

חומרי לימוד

PDF

 

טופס משוב 

 

יוצא לאור במימון האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ומטה המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך