הבטים בהוראת מדעי המחשב
יוני 2005

גליון יוני 2005 נשלח לכל בתי הספר ללא תשלום.

אם העיתון לא הגיע לבית הספר שלכם, אנא הודיעו לנו.

 

PDF

 

מאמר המערכת

PDF

 

דברים לזכרו של אפרים אנגל ז"ל

PDF

ד"ר דוד פסיג

מדעי המחשב והעתיד

PDF

רימה גרוסמן 

אני אוהבת את המקצוע שלי

PDF

 

קול קורא לכנס המורים הארצי תשס"ו

PDF

ברוריה הברמן

אורנה מילר

האם ניתן להנות מכל העולמות? הצעה למודל של קורס מבוא מרובה-מטרות בסביבה מונחית עצמים

PDF

צוותי פיתוח

תקציר מונחים ומוסכמות להוראת מדעי המחשב בסביבת השפות Java ו- C#

PDF

שירלי רוזנברג-כהן

בחירת מבני נתונים לפתרון בעיה, הצעה לפעילות ודיון כיתתי

PDF

תמי לפידות

מה חושבים תלמידים על בנות ומדעי המחשב?

PDF

לריסה איידלמן

אורית חזן

למידת מדעי המחשב ברמת 5 יח"ל בתיכון בישראל: היבט מגדרי ומגזרי

PDF

תמר פז

הוראת מדעי המחשב: כנסים בינלאומיים

PDF

ברוריה הברמן

שאלון שלילה בפרולוג

PDF

הפיקוח על הוראת מדעי המחשב

תכנית לימודים במדעי המחשב לחטיבת הביניים (תל"ן)

PDF

מאיר סלע

מאמא – שפת תכנות מונחית עצמים בעברית

PDF

תמר פז

תמי לפידות

כניסה רכה למדעי המחשב: סביבת קארל הרובוט

PDF

שירלי רוזנברג-כהן

התשובה היא 42

PDF

 

פעילויות המרכז והודעות

PDF

 

טופס משוב

 

יוצא לאור במימון האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ומטה המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך