הבטים בהוראת מדעי המחשב
יוני 2002
 

גליון יוני 2002 נשלח לכל בתי הספר ללא תשלום.

אם העיתון לא הגיע לבית הספר שלכם, אנא הודיעו לנו.

 

 

מעוצב

רגיל

 

מאמר המערכת

מעוצב

רגיל

 

הודעות מרכז המורים הארצי:

פעילויות תשס"ג (ימי עיון, כנס, קורסים), טפסי הרשמה

 

רגיל

ד"ר ברוריה הברמן

סקר ספרות: קשיים של מתחילים

בלימוד תכנות ויסודות מדעי המחשב

 

מעוצב

 

רגיל

 

נעמי ליברמן

פלונטר בלולאה: התמודדות עם תפיסות מוטעות של תלמידי

מדעי המחשב בנושא לולאות – אבחון והמלצות דידקטיות

מעוצב

רגיל

שרה פולק

וד"ר זהבה שרץ

פרויקט ככלי להערכה ולשיפור למידה במדעי המחשב

מעוצב

רגיל

פרופ' מוטי בן ארי

טיפוסי נתונים מופשטים בשפת C

מעוצב

רגיל

מיכאל שחם

סוגיות בעיצוב תכנה – ניתוח שאלה מבחינת בגרות

מעוצב

רגיל

יוסף בלאן

רשימה בשפת C ליחידת עיצוב תכנה

מעוצב

רגיל

ד"ר ברוריה הברמן

ויפעת בן דוד קוליקנט

שימוש בקופסאות שחורות להוראת מושגי יסוד

ביסודות מדעי המחשב

מעוצב

רגיל

יפעת בן דוד קוליקנט

ושרה פולק

שיפור מיומנויות תכנות באוריינטציה מתמטית

של תלמידים בקורסים בסיסיים במדעי המחשב

מעוצב

 

 

סקרים מאתר הפיקוח

 

רגיל

 

לזכר אולגה שפילוב ז"ל

 

רגיל

עפרה מגידור

תכנות מונחה עצמים - על קצה המזלג

 

רגיל

שחר צדוק

לראשונה בישראל הכנה לבגרות במדעי המחשב

באמצעות e-Learning

 

 

 

מידע, השתלמויות, חומרים וטפסים

 

יוצא לאור במימון האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ומטה המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך