הבטים בהוראת מדעי המחשב
ינואר 2007

גליון ינואר 2007 נשלח לכל בתי הספר ללא תשלום.

אם העיתון לא הגיע לבית הספר שלכם, אנא הודיעו לנו.

 

PDF

 

מאמר המערכת 

PDF

 

פעילויות תשס"ז

PDF

ממי גוטביר

עתיד מדעי המחשב והקשר של מדעי המחשב

לעולם המדע כפי שהם משתקפים

בדו"ח Towards 2020 Science

PDF

 

"בשער" – שאלות למומחים אקדמיים

PDF

 

נתוני בגרות תשס"ו

PDF

ויקטוריה סכניני

ואורית חזן

פתרון בעיות במדעי המחשב על ידי תלמידי תיכון:

הגדרה, מימוש ושימוש בטיפוסי נתונים מופשטים

PDF

לריסה איידלמן

ואורית חזן

ניתוח מגדרי ומגזרי של בחירה בלימודי

מדעי המחשב בתיכון בישראל – חלק א'

PDF

לאה ברור

הוראת מדעי המחשב בחטיבת הביניים:

בחינות בגרות בכיתה ט' (5 יח"ל)

PDF

עירית על-דור שפירא

תלמידים מפתחים לומדה

PDF

 

דף הבית של המעבר לשפות התכנות החדשות

PDF

מורים מובילי יסודות

שאלות ל"יסודות" בשפות החדשות

PDF

ריקה רם

שאלות בעיצוב תוכנה ליחידה המתחדשת

PDF

צוות הפיתוח אונ' עברית

מאגר שאלות ב"עיצוב תוכנה"

PDF

 

חומרי לימוד רשמיים

PDF

 

אולימפיאדת מדעי המחשב וכנסים בארץ ובעולם

PDF

 

טופס משוב 

 

יוצא לאור במימון האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ומטה המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך