הבטים בהוראת מדעי המחשב
ינואר 2006

גליון ינואר 2006 נשלח לכל בתי הספר ללא תשלום.

אם העיתון לא הגיע לבית הספר שלכם, אנא הודיעו לנו.

 

מאמר המערכת

 

PDF

סמינר קיץ בחזית מדעי המחשב

 

PDF

מנ"ה של חשיבה טובה

יורם הרפז

PDF

מה שאתה רואה זה מה שתקבל (WYSISYG) השפעת הייצוג החזותי על תפיסת מבני נתונים

דן אהרוני

PDF

עיצוב תכנה מונחה עצמים

 

PDF

ייצוג של רשימה

יעל אדמובסקי

PDF

יום עיון עיצוב תכנה מבוסס עצמים

 

PDF

השתלמות עיצוב תכנה מבוסס עצמים

 

PDF

תפיסת מושגים בסיסיים בפיתוח תוכנה מונחה עצמים ע"י תלמידי חטיבת ביניים

מריאנה טייף ואורית חזן

PDF

אלגוריתמים וסיבוכיות: דוגמה לשיפור סיבוכיות בסדר גודל עבור פתרון בעיה במערך דו-ממדי

נוע רגוניס

PDF

הוראת רקורסיה

לובה סריוגין

PDF

משימות מגניבות

תמי לפידות

PDF

תכנית "מדעי המחשב, אקדמיה ותעשיה" לתלמידים מצטיינים

ברוריה הברמן וססיל יחזקאל

PDF

חשיבה רדוקטיבית במדעי המחשב

מיכל ארמוני ואורית חזן

PDF

הצעת חלופה לפרק ג' בתכנית הלימודים לחט"ב

לאה ליבוביץ

PDF

חדש באתר: פעילויות מעבדה והדגמה בסביבות ויזואליזציה

 

PDF

חדש באתר: הפשטה כמושג מרכזי בהוראת מדעי המחשב

 

PDF

סביבת תבל

 

PDF

טופס משוב

 

PDF

 

יוצא לאור במימון האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ומטה המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך