הבטים בהוראת מדעי המחשב
ינואר 2005

גליון ינואר 2005 נשלח לכל בתי הספר ללא תשלום.

אם העיתון לא הגיע לבית הספר שלכם, אנא הודיעו לנו.

 

PDF

 

מאמר המערכת

PDF

 

ברכת המשנה הבכיר לנשיא הטכניון, פרופ' אביב רוזן

PDF

 

סמינר קיץ "בחזית מדעי המחשב"

PDF

 

האולימפיאדה למדעי המחשב

PDF

אתר הפיקוח

נתוני הבגרות תשס"ד

PDF

עפרה ברנדס

תכנות מונחה עצמים עם תחילת המאה ה- 21

סקירת ספרות, חלק שני

PDF

זהבית בר-לוי, זיוה קונצמן, שרלי רוזנברג-כהן

מימוש טנ"מ בסביבת תמ"ע: משחק 16 הקלפים

PDF

ממי גוטביר

פוליגונים במסגרת הוראת מדעי המחשב

PDF

אסמאעיל סלמאן, חוסיין סלמאן

שימוש במספרים אקראיים בפתרון בעיות במדעי המחשב

PDF

מיכאל שחם

עיצוב תכנה: ניתוח שאלה מבחינת בגרות

PDF

חיים אברבוך

שחזור עץ על פי שתי סריקות עם ערכים מרובים

PDF

נורית גרינברג

מסע חשיבתי ללימוד המושג אלגוריתם

PDF

 

בינגו: משחק לימודי בנושא מערך חד-ממדי

PDF

מורים מובילים

מודלים חישוביים: מאגר שאלות ותשובות

PDF

אורית חזן

הבטים אנושיים של הנדסת תכנה

PDF

צוות מכון ויצמן

סביבת אנימציה  MatrixPro: פעילויות בעיצוב תכנה

PDF

צוות מכון ויצמן

בעיות מפורסמות במדעי המחשב

PDF

ברוריה הברמן

תבניות פדגוגיות בהוראת מדעי המחשב

PDF

שרה פולק וצביקה פירסט

כלים ושיטות בהוראת מדעי המחשב

PDF

 

תחרויות קודגורו

PDF

 

סיינטיפיק אמריקן

PDF

 

תבל: מחשב ומחשבה

PDF

 

טופס משוב

 

יוצא לאור במימון האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ומטה המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך