הבטים בהוראת מדעי המחשב
ינואר 2003

גליון ינואר 2003 נשלח לכל בתי הספר ללא תשלום.

אם העיתון לא הגיע לבית הספר שלכם, אנא הודיעו לנו.

 

PDF

 

מאמר המערכת

PDF

 

תשס"ג במרכז המורים הארצי

PDF

 

הודעות מרכז המורים הארצי

PDF

ד"ר אורית חזן

ד"ר דלית לוי

תמי לפידות

פרויקט "תמורה"

לקידום תלמידות תיכון בלימוד מדעי המחשב

PDF

ד"ר ברוריה הברמן

אלה לב

ד"ר דורותי לנגלי

שילוב מחקר פעולה בסדנת מורים למדעי המחשב

PDF

מלכה סלומונוביץ

האם מנגנון העברת פרמטרים בתכנות

אכן מובן לתלמידים על בוריו?

PDF

ססיל יחזקאל

ויזואליזציות בתחום ארכיטקטורת המחשב - טקסונומיה

PDF

חנה מחלב

בחירת שיטת הוראה בכיתה הטרוגנית

PDF

ד"ר אורית חזן

יישום רעיונות ממדעי המחשב בהצגת

הוכחות מתמטיות – עידון הדרגתי

PDF

ד"ר אורית חזן

יישום רעיונות ממדעי המחשב בהצגת

הוכחות מתמטיות – הפשטה

PDF

עפרה ברנדס

יעל שטקל

הישבו זמיר וכלבלב במערך אחד

ויזמרו בקול? – OOP על רגל אחת

PDF

 

עולם המדע והטכנולוגיה

PDF

 

ספרי לימוד ומידע למורים

 

יוצא לאור במימון האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ומטה המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך