הבטים בהוראת
מדעי המחשב
תשע"ז 2017

תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תמונה חדשה 

 

גליון יוני 2017

גליון ינואר 2017

הגליון במלואו ניתן להורדה כאן

 

מאמר המערכת

 

פעילויות

 

אי שימוש בפונקציות בקרב תלמידי מדעי המחשב בתיכון

אחמד עומר

 

על אקראיות, מקריות ומזל

אודי מלכה

 

תחרויות תכנות

 

סמינר קיץ תשע"ו למורים מובילים

 

טופס משוב

 

          הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך