הבטים בהוראת
מדעי המחשב
תשע"ה 2015

תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: תמונה חדשה 

 

גליון יוני 2015

הגליון במלואו ניתן להורדה כאן

גליון ינואר 2015

הגליון במלואו ניתן להורדה כאן

מאמר מערכת

מאמר המערכת

ויסות עצמי של הלמידה בסביבה מבוססת-רובוטים מתוכנתים

נארימאן מרעי חאג', אורית חזן

לזכרו של ד"ר עוזי ערמון (קסט)

אינטואיציה בכיתה

אודי מלכה

שימוש קונסטרוקטיביסטי בטעויות בהוראת יסודות מדעי המחשב

רונית שמלו ודוד גינת

משחקי החיקוי

על הורשה מרובה והורשה בכלל

אודי מלכה

כנס המורים תשע"ה

סקר אתר האינטרנט של המרכז הארצי

טופס משוב

פרויקט רמזור למורה

 

סמינר קיץ למורים מובילים תשע"ד

 

טופס משוב

 

          הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך