הבטים בהוראת
מדעי המחשב
תשס"ט 2009

 

גליון יוני 2009

הגליון במלואו ניתן להורדה כאן

 

גליון ינואר 2009

הגליון במלואו ניתן להורדה כאן

מאמר המערכת

 

מאמר המערכת - PDF

קידום תלמידות תיכון ללימוד מדעי המחשב:

פרויקט משותף של מרכז המורים הארצי

למדעי המחשב ומהנדסות גוגל בישראל

תמי לפידות, דניאלה רייכמן

 

מפגשים פדגוגיים אזוריים - PDF

 

דברים לזכרו של ד"ר צביקה פירסט ז"ל

 

הנחיית פיתוח פרויקטי תוכנה בתיכון

אורני מרבאום-סלנט, אורית חזן

הוראה בעזרת דפים מדורגים

תמי לפידות, תמר פז

 

דילמות של מורי מדעי המחשב בתיכון

מרסדס ברצ'ילון בן-אב, אריאלה טייכמן-וינברג, לאה ברץ

המחלקה Array – דפי מעבדה  

תמר פז

 

חיפוש בחדר חשוך אחר חתול שחור שאיננו נמצא שם

ולרי פקר

למה מדע?

דן עמיר – אתר בשער

 

המחלקה String – דפי מעבדה

תמר פז

כנסים בינלאומיים

 

סמינר קיץ תשס"ח: תגובות ותמונות

טופס משוב

 

טופס משוב- PDF

 

יוצא לאור במימון האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ומינהלת המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך