החומר המופיע בעמוד זה פורסם לראשונה בכתב העת "הבטים בהוראת מדעי המחשב" גליון ספטמבר 1995, עמודים 31-36

לא ניתן לעשות שימוש מסחרי בחומר זה ללא רשות בכתב מן המחברים או מערכת כתב העת

מדריך לעיצוב מטפורי:

מקומה של המטפורה בתהליך פיתוח של סביבות מחשב

A Guide to Methaphorical Design

Kim Halskov Madsen

Information and Media Secience, Arhus, Denmark

המאמר התפרסם בגליון דצמבר 1994 של העיתון Communication of ACM, עמודים 57-62

נביא כאן תקציר של המאמר.

 

בעוד שמטפורת ה- DESKTOP (שולחן העבודה) שימשה בעבר כמטפורה המרכזית, הרי שכיום יש מטפורות רבות אחרות התופסות מקום בולט בתחום התוכנות המסחריות. המחקר המוקדם בנושא זה שם דגש על הנוחיות בלימוד הסביבה והשימוש בה, אך כיום יש ענין גובר בתפקיד שהמטפורה תופסת בתהליך התכנון עצמו.

מאמר זה עוסק בשלושה הבטים של עיצוב מטפורי לסביבות מחשב ומציע מספר קווים מנחים. תובא בו סקירה קצרה של מחקרים קודמים על מטפורות, וייבדקו סביבות מחשב המבוססות על מטפורות שונות. בעזרת ההכללה של דוגמאות אלה, תוצע שיטת עבודה שנעזרת במטפורות ומתבססת עליהן במהלך התכנון של סביבת מחשב חדשה. לבסוף, תוצגנה תכונות מאפינות של עיצוב מטפורי כבסיס לדיון על מטפורות בכלל.

 

מבחינה לשונית, ניתן להגדיר מטפורה כהעברת מושג (או מונח) מתחום לשוני אחד (המקור) לתחום לשוני אחר (המטרה, היעד).

הקטגוריות הלשוניות העיקריות הן מעולם החי או הדומם, מהתחום האנושי, או מהתחום של עצמים מוחשיים. לדוגמה, "ברוס הוא אריה" היא מטפורה, כיוון שמתייחסים אל ברוס האדם בעזרת מושג מעולם בעלי החיים.

 

Carroll, Mack ו-Kellogg (1) אפיינו שלושה זרמים במחקר הנוכחי על מטפורות: גישות מבצעיות (operational), המתמקדות באיך ובאיזו מידה יש למטפורות השפעה ניתנת למדידה על הלמידה. גישות מבניות, המטפלות במטפורות בעזרת פיתוח של יצוגים פורמליים ליחסים בין מושגי היסוד בתחומי  המקור והיעד של המטפורה. וגישות פרגמטיות המודות שבעולם האמיתי, המטפורות כרוכות בהכרח בחוסר שלמות ושכוחה של המטפורה מאופיין על-ידי פער בין תחומי המקור והיעד. המאמר תומך בגישה השלישית ומדגיש את השימוש במטפורה כדרך מיוחדת להתבוננות על מצבים.

 

מטפורות משמשות בשטחים רבים. נציג חמש דוגמאות:

  1.  תכנון ועיצוב של שפת פקודות קטנה.

  2.  משימת תכנון שבה המשתמשים יכולים לקבוע קשרים בין חלקים של מסמכים שונים במחשב.

  3.  תכנון של מכונת בנק אוטומטית (Automated Teller Machine - ATM).

  4.  תכנון התחלתי של מערכת יצור.

  5.  דיון בהשפעת השימוש במחשב על-ידי ספרנים בספריות.

 

שפת פקודות קטנה

גם כאשר המטפורה לא נתמכת בצורה ברורה ומפורשת על-ידי מערכת המחשב, המשתמשים בדרך-כלל מבינים את המערכת במונחים מטפוריים.

מחקר שנערך בין עובדי ספריה בדנמרק, מצא שהם הבינו את המבנה של מערכת המחשב שלהם בעזרת 3 מטפורות שונות: המטפורה של מקום פיזי, המטפורה של שותף לשיחה והמטפורה של האורגניזם. המחקר התבסס על הקלטות של שיחות עם עובדים, שנתבקשו לתאר כיצד הם משתמשים ביישומי המחשב השונים בספריה. מטפורת המקום הפיזי זוהתה, כאשר המרואיינים התייחסו לחלק של המערכת במונחים הקשורים למקום פיזי. למשל, "ואז יכולתי להיכנס פנימה ולעשות גיבוי". מטפורת השותף לשיחה זוהתה כאשר היתה התייחסות למחשב כמקבל או שולח. למשל, "אז הוא ביקש ממני את מספר הכרטיס של שואל הספר", "הוא ענה בדרך כזו שאני לא רגיל לראות". מטפורות האורגניזם זוהתה כאשר היתה התייחסות למחשב כמבצע פעולות. למשל, "הוא יודע בעצמו מה עליו לעשות", "ומה שהוא עשה עכשיו זה מה שקלקל את הקשר".

בעקבות הראיונות, תוכננה שפת פקודות שתמכה במפורש במטפורת המקום הפיזי וכללה פקודות כמו 'כנס פנימה', 'חזור בחזרה'.

 

קישור בין מסמכים

Erickson  (2) הציע תכנון לפיו המשתמשים מגדירים קשרים בין מסמכים שונים במערכת, כך ששינוי בחלק אחד גורר עדכון אוטומטי בשאר החלקים.  מטפורות דומות נוספות: מטפורת שידור הטלויזיה, מטפורת הקשר (link), ומטפורת המצביע (pointer).

 

מכונת בנק אוטומטית (Automated Teller Machine)

MacLean  (3) מתאר כיצד המטפורה תפסה מקום חשוב בעיצוב מכונת בנק אוטומטית. במקרה אחד, המתכנן ראה את המכונה כתור מהיר בסופרמרקט, ומטפורה זו עוררה בו את הרעיון שהמכונה תאפשר בחירה בין מצב עבודה מהיר המציע שרותים מצומצמים לבין מצב איטי יותר של אספקת שרותים מלאים. במקרה שני, למתכננים היתה הכרות קודמת עם חנות כעכים (בייגאלך), שטיפלה בתורים הארוכים בעזרת פועל שעבר לאורך התור, הסביר לקונים מה יוכלו לבקש וסייע להם במילוי טפסי ההזמנות. כאשר הלקוח הגיע לראש התור היה עליו רק למסור את הטופס. המטפורה הזו הובילה את המתכננים לרעיון של מתן כרטיסי בנק מיוחדים ללקוחות, כך שיוכלו למלא אותם בפרטי הפעולה המבוקשת בזמן ההמתנה בתור.

 

תכנון מוצרים

תאגיד דני גדול קיים סדנה שהשתתפו בה מתכנני יצור ומהנדסי תוכנה. מטרת הסדנה לא היתה לפתח מערכת חדשה של תכנון מוצרים, אלא להדגים כיצד מטפורות יכולות לעודד ולהמריץ רעיונות חדשים לגבי השילוב של המחשב במערכות יצור. המשתתפים קיימו סיעור-מוחות על התפיסות המטפוריות האפשריות לתכנון מוצרים. בין היתר, הם הציעו לראות את מערכת תכנון המוצר כסוכנות נסיעות, מאפיה, נקיון בית, אפייה, משחק כדורגל, תחבורה, שיחה, תחנת כח, וגידול בקר.

 

שירות בספריות

בפרויקט הערכה טכנולוגית של ספריות המחקר הדניות, השימוש במחשבים תפס את אחד מנושאי המעקב המרכזיים. הוצגו שלוש גישות מטפוריות שונות לגבי מהי ספריה או מה היא יכולה להיות. שלוש המטפורות היו: מחסן, מאגר, ומקום מפגש. כל אחת מהן מספקת גישה שונה לספריה ומובילה ליישום אחר במחשב.

כשחושבים על הספריה כמחסן, היא נתפסת בעיקר כמקום שמספק ספרים ושאר פרסומים. לפיכך, הדגש מושם על ניהול מאגר (מאגר ספרים), הזמנות, אבדות (ספרים אבודים), רכישת סחורות, ומשלוח סחורות (השאלת ספרים). בגישה זו, הצוות עוסק בעיקר באיתור מהיר של סחורות, במתן מידע מדויק על מצב המאגר (הספרים), ובמניעת אבדות. מערכות המחשב הנפוצות לספריות, אכן תומכות במשימות אלה כפי שהן משתקפות בראייה המטפורית של המחסן.

לעומת זאת, כשחושבים על הספריה כמקום מפגש, הדגש הוא בעיקר על שיחות שאנשים מקיימים על ספרים ונושאים הקשורים לספרים. השיחה יכולה להיות על ספרים פנויים בספריה (במיוחד החדשים), ביקורת ספרותית, ספרים שימושיים בהקשר לארועים חברתיים או תרבותיים. שיחות כאלה תתקיימנה בין הצוות והמשאילים, בין המשאילים, בין הצוות בספריה, ובין צוותים מספריות שונות.

יישום מחשב המתבסס על מטפורה זו יכול לכלול קטלוג המכריז על הספרים החדשים בספריה, קטלוג של ביקורת ספרים, לוח שנה עם ארועים הקשורים לספרים, לוח אלקטרוני המאפשר תקשורת בין משאילים. הצוות יוכל להשתתף בשיחות באופן ישיר, או לתפקד כצוות יועצים למשאילים.

 

קווים מנחים

בעקבות חמש הדוגמאות שהובאו, יוצגו קווים מנחים לפי שלוש הפעילויות המרכזיות של עיצוב מטפורי:

יצירת מטפורות - איתור רעיונות למטפורות פוטנציאליות שתשמשנה בתהליך התכנון והעיצוב, הערכת מטפורות - בחירה של המטפורה המתאימה ביותר מבין המטפורות הפוטנציאליות, ופיתוח מטפורות - שימוש במטפורות שנבחרו במהלך התכנון של הסביבה החדשה.

 

יצירת מטפורות   (איתור רעיונות למטפורות פוטנציאליות שישמשו בתהליך התכנון והעיצוב)

הקשב כיצד משתמשי המחשב מבינים את המערכת. הקלטת שיחות עם משתמשים על אופן השימוש שלהם במערכת המחשב הקיימת (בדומה להקלטות שהביאו לפיתוח שפת הפקודות), היא אחת הדרכים לאיתור מטפורות המשמשות את המשתמשים עצמם.

התבסס על מטפורות קיימות. התבססות על מטפורות שהמשתמשים כבר רגילים אליהן מגדילה את הסיכוי של המטפורה להתקבל על ידי המשתמשים ולהטמע בהצלחה במערכת.

השתמש במוצרים קיימים כמטפורות. ניתן לנצל את הידע הקודם של המשתמש אם מתבססים על מוצרים שהוא משתמש בהם גם ללא המחשב. דוגמה לכך הובאה קודם לכן במודל הספריה (ניצול המטפורה של שימוש בכרטיסיות אמיתיות).

שים לב למטפורות שחבויות בתאור הבעיה. כך לדוגמה, קשרים מחביאים בתוכם את מטפורת הכיוון (מידע יכול להשלח רק מהמקור ליעד), ומטפורת הקשר יכולה לתמוך במטפורות קרובות כמו מסלולים וצנורות מידע (מידע יכול לזרום דרך הצנורות או לעבור דרך המסלול).

חפש מצבים אמיתיים הממחישים הבטים מרכזיים ומושגי מפתח. למשל, מטפורת הקשר (link) מכתיבה גם טיפול בכיוון, כפי שניתן למצוא במצבים רבים בעולמנו. למשל, נהרות מובילים לנקודת סיום אחת, בעוד ששידורי טלויזיה ועיתונים מופצים ו"מסתיימים" במספר גדול של נקודות סיום.

 

הערכת מטפורות  (בחירה של המטפורה המתאימה ביותר מבין המטפורות הפוטנציאליות)

בחר מטפורה עם מבנה עשיר. מטפורת הקשר היא כללית מאד ומופשטת ולכן גם אינה מומלצת. לעומת זאת, המטפורה של שידור טלויזיה היא ממשית, מוחשית, ומביאה איתה אוצר מילים (ומטפורות) עשיר: תחנות שידור, ערוצים, שידור חוזר, VCR  ועוד. כולם לקוחים מחיי היומיום של רוב האנשים.

הערך את הישימות של המבנה. חשוב לבדוק האם המבנה שמוצע על-ידי המטפורה אכן מטפל בתחומים רלבנטיים של הבעיה. למשל, מטפורת השידור יכולה להוליך שולל, כיון שהיא מרמזת שהמידע מועבר מיידית.

בחר מטפורה שמתאימה לקהל היעד. כיון שהמטפורה צריכה לסייע למשתמש להבין את המערכת, המינוח המילולי צריך להיות מוכר למשתמש. למשל, מטפורת המצביע (pointer) במובן של מדעי המחשב, אינה מתאימה כדי להסביר את רעיון הקישור למשתמשים שאינם אנשי מקצוע.

בחר מטפורה עם פרוש מילולי קל להבנה. אחד מיסודות המפתח בעיצוב מטפורי הוא להבין משהו במונחים של משהו אחר, ולכן חייבים להכיר את תחום המקור ברמה מינימלית מסוימת. מסיבה זו, הוחלט לא לאמץ את המטפורות של סוכנות נסיעות וגידול בקר בדוגמת התכנון שהוזכרה קודם לכן.

בחר מטפורה שבה המשמעות המטפורית תהיה רחוקה מספיק מהמקור. הכח הטמון בעיצוב מטפורי הוא האפשרות לראות דברים בדרך חדשה. מסיבה זו הוחלט לא לאמץ את מטפורת השיחה בדוגמת התכנון.

דאג לכך שיהיה לפחות רעיון מגשר אחד. הואיל והפרוש המילולי של המטפורה צריך להיות שונה מהתחום שבו היא משמשת, יש צורך שיהיה לפחות רעיון אחד שיקשר בין השניים. כך לדוגמה, הרעיון ש"תמיד צריך לנקות את הבלאגן שעשו אחרים" הוא רעיון מגשר בין נקיון הבית (מקור המטפורה) ותהליך הייצור (תחום היעד שבו משתמשים במטפורה).

לא תמיד יש צורך לחשוף באופן מפורש את המטפורה בעיצוב הסופי. במקרה של חנות הכעכים, הצלחת המטפורה נבעה מן ההכרות של המתכננים, אולם לא היה צורך לחשוף אותה בפני המשתמשים שלא הכירו את החנות המסוימת הזו.

 

פיתוח מטפורות (שימוש במטפורות שנבחרו במהלך התכנון של הסביבה החדשה)

שכלל את הרעיון המוביל. קח את המטפורה צעד נוסף קדימה והרחב אותה כך שתתאים ליעד החדש.

חפש משמעויות חדשות לרעיון המטפורי. מטפורות מציעות פרוש חדש לתפיסות קיימות. כך לדוגמה, "מקום מפגש" לא חייב להיות מקום פיזי. הוא יכול להיות גם מקום וירטואלי, כמו לוח הודעות אלקטרוני.

שחזר מחדש את תפיסת המציאות. היה מודע למאפיינים וליחסים חדשים, ארגן אותם מחדש והענק להם שמות חדשים. למשל, ההתייחסות לספרנים כאל צוות יועצים מסייעת בהדגשת הסיוע שלהם לקהל הקוראים.

דאג להבחנה ברורה בין הדברים שהמטפורה מסתירה לבין הדברים שהיא מבליטה.

חפש חלקים לא מנוצלים של המטפורה. חפש מאפיינים ותכונות שלא נוצלו עדיין ובדוק כיצד הם יכולים לסייע לשיפור השימוש במטפורה. ככל שתחום המקור יהיה ברור יותר, כך יובן טוב יותר גם השימוש במטפורה.

בדוק קונפליקטים. בדיקה של שיקולים סותרים המבוססים על מטפורות שונות יכולה לעודד רפלקציה ומודעות.

 

מאפיינים

בעקבות הדוגמאות הקודמות, להלן מספר אבחנות תיאורטיות ביחס למטפורות ותפקידן בתהליכי תכנון ועיצוב.

         ·         המבנה הפיזי תופס מקום חשוב. בעולם האמיתי יש חשיבות למקום ולתפקידיו, כאשר לכל מקום יש יעוד או תפקיד מסוים (מחסן, משרד המכירות, מקומות כינוס). האנשים, הכלים והחומרים צריכים להיות במקומות סמוכים כדי שהמשימה תבוצע כראוי.

         ·         המטפורות משולבות בשפת היומיום. גם כאשר המטפורה אינה מפורשת (כמו במקרה של מטפורת השיחה בספריה), המשתמשים מבינים את המערכת (המבנה שלה ותפקידיה) באופן מטפורי. במקרים אחדים, המטפורה מושרשת בשפה באופן כזה שהיא כמעט בלתי מורגשת.

         ·         מטפורות נוצרות בדרך-כלל בעקבות הנסיון שלנו. מיקום פיזי, שיחות, ויחסנו עם אנשים אחרים הם חלק בלתי נפרד מחיינו. כפי שציין  Mountford (4), מטפורות יכולות לעגן את ההבנה של המשתמש במחשב למשהו מוכר מנסיונו הקודם. למשל, הייצוג של המסמכים ואופן השימוש בהם תרמו תרומה משמעותית לסביבה הידידותית של המקינטוש.

         ·         מושגים מופשטים ניתנים להבנה טובה יותר במונחים של דברים מוכרים ומוחשיים.

         ·         מטפורות יכולות לסייע בהצדקת ההחלטות שהתקבלו בתהליך התכנון.

         ·         המטפורה מספקת למשתמש מודל של המערכת. המודל הזה מסייע למשתמש להבין טוב יותר את פעולת המערכת ומה הוא יכול לצפות ממנה.

         ·         המטפורה מסייעת במתן נקודת מבט חדשה ויחודית.

         ·         השימוש במטפורות מסייע במציאת הסברים חדשים ובאיתור רעיונות חדשים.

         ·         המטפורה מסייעת בשינוי דגשים.

         ·         המטפורה מסייעת באיתור בעיות. למשל, בדוגמה של הספריה, המטפורה של מקום המפגש מדגישה את הבעייתיות של חוסר הקשר בין קהל הקוראים והיא זו שעוררה את הרעיון של לוח המודעות האלקטרוני המשותף לקוראים.

 

דיון ומסקנות

בכל תהליך תכנון של מערכת מחשב חדשה מתעוררת ההתלבטות בין המסורת לבין האידיאל. מצד אחד, אנו שואפים לחקות את סביבות העבודה הקודמות, אבל מצד שני, היינו רוצים לנצל את הכוח של הטכנולוגיה ולספק אפשרויות חדשות שלא היו קיימות קודם לכן.  למשל, היינו רוצים שצג המחשב יהיה נוח כמו השימוש בנייר ואף יותר מכך.

כפי שצוין במאמר, יש כעת עניין גובר בתפקיד של המטפורות בתהליך התכנון, אבל עד כה בוצע רק מעט מחקר בתחום של שימוש שיטתי במטפורות. מטרת המאמר הזה היתה לעורר מודעות לעצם השימוש במטפורות, לניצולן ולאופן פעולתן.

 

מקורות:

(1) Carroll, J., Mack, R., Kellogg, W. Interface metaphors and user interface design. In Handbook of Human Computer Interaction, Hellander, Ed. Elsevier, Amsterdam, 1988, pp. 67-85.

(2) Erickson, T. Working with interface metaphors. In The Art of Human-Computer Interface Design, B. Laurel, Ed. Addison-Wesley, Reading, Mass., 1990, pp. 65-73.

(3) MacLean, A., Bellotti, V., Young, R., Moran, T. Reaching through analogy: A design rationale perspective on roles of analogy. In S. Robertson, G. Olson, J. Olson, Eds. Reaching Through Technology: Proceedings of CHI ‘91 (New Orleans). Addison-Wesley, 1991, pp. 167-172.

(4) Mountford, S. Tools and techniques for creative design. In The Art of Human-Computer Interface Design, B. Laurel, Ed. Addison-Wesley, Reading, Mass., 1990, pp. 17-30.

 

אתר הבטים

תוכן לפי נושאים

תוכן לפי גליונות

גליון ספטמבר 95

חזרה לתחילת העמוד