ברוכים  הבאים  לאתר  הוראת מדעי המחשב בחטיבת הביניים

אלגוריתמיקה באמצעות סביבת סקראצ' - תכנות צד לקוח - מודול סייבר ואינטרנט

 

חומרי עזר למורה לחטיבת הביניים: תכנות בסביבת סקראצ', מודל צד לקוח, סייבר ואינטרנט

חומרי עזר לחטיבת הביניים, מודול "סייבר ואינטרנט"

מחקר שטח של המשימה המסכמת במודול גיליון אלקטרוני בדגש על מחקר מדעי, כולל ניתוח תוצאות והמלצות