אתר תכנות פונקציונלי – חומרי לימוד לתלמיד

תכנות פונקציונלי היא אחת החלופות ליחידה השלישית בתכנית הלימודים החדשה במדעי המחשב.

היחידה פותחה על ידי צוות "מגוון – מחקר ופיתוח בהוראת מדעי המחשב", המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון, חיפה.

מרכזת היחידה: תמר פז

תנאי השימוש בחומרים:

ניתן להוריד את החומרים מהאתר ולהשתמש בהם לצורך הוראת היחידה ללא תשלום.

לא ניתן לעשות בחומרים האלה כל שימוש מסחרי או כל שימוש אחר, ללא קבלת רשות מראש מצוות הפיתוח.

החומרים לפי פרקי הלימוד:

פרק ראשון – פונקציות יסוד  (קובץ ZIP מכווץ)

פרק שני – הגדרת פונקציות חדשות    (קובץ zip מכווץ)

פרק שלישי – הוראות תנאי   (קובץ zip מכווץ)

פרק רביעי – חשיבה רקורסיבית   (קובץ zip מכווץ)

פרק חמישי – פונקציות רקורסיביות   (קובץ zip מכווץ)

פרק שישי – פיתוח תכניות מורכבות   (קובץ zip מכווץ)

נספח – פונקציות ייסוד בסביבת Drscheme  (קובץ zip מכווץ)

חזרה לאתר תכנות פונקציונלי