קריפטוגרפיה: פעילויות העשרה לתלמידי תיכון הלומדים מדעי המחשב

שיטות הצפנה פשוטות לתלמידי יסודות

הוכן על ידי יהודית בטיש (אולפנת עפרה) ואביטל בוקובזה (לוינסון קרית ים)

כל הפעילויות והחומרים באתר זה פותחו ע"י מורים מובילים שהשתתפו בסמינר קיץ 2003.

ניתן להשתמש בחומרים האלה לצורך הוראת הנושא לתלמידי תיכון.

לא ניתן לעשות בחומר כל שימוש מסחרי ללא רשות בכתב מראש מיוצרי החומרים.

מורים שיעשו שימוש בחומרים מתבקשים למלא את הטופס המצורף ולשלוח אותו אלינו.

 

לפניכם הצעה כיצד להציג את נושא ההצפנה לתלמידי יסודות.

תוכלו למצוא כאן הקדמה ומושגי יסוד בתחום ההצפנה

תוכלו למצוא כאן מצגת מומלצת בנושא ההצפנה

אתר מומלץ נוסף למורים

תוכלו למצוא כאן דף תרגילים מותאם לתלמידי יסודות

תוכלו למצוא כאן דף מעבדה לתלמידי יסודות (מבוסס על שיטוט באינטרנט)

 

חזרה לאתר הצפנה