הטופס הזה מיועד לכל מורה שנעזר בצורה כלשהי בחומרים בנושא הצפנה.

נודה לכם אם תמלאו את הטופס ותשלחו אותו אלינו:

בפקס 04-8293004, בדוא"ל lapidot@tx.technion.ac.il

או לכתובת: מרכז המורים הארצי למדעי המחשב, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון חיפה 32000

 

שם: ________________________________

בית ספר: ____________________________

ישוב: _______________________________

 

תאור קצר של אופן השימוש בחומרים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוות דעת והצעות לשיפור:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חזרה לאתר הצפנה