קריפטוגרפיה: פעילויות העשרה לתלמידי תיכון הלומדים מדעי המחשב

סודות ההצפנה לתלמידי יסודות

הוכן על ידי אתי חייט, דגנית מורן, אתי מנשה, ורות סויסה

כל הפעילויות והחומרים באתר זה פותחו ע"י מורים מובילים שהשתתפו בסמינר קיץ 2003.

ניתן להשתמש בחומרים האלה לצורך הוראת הנושא לתלמידי תיכון.

לא ניתן לעשות בחומר כל שימוש מסחרי ללא רשות בכתב מראש מיוצרי החומרים.

מורים שיעשו שימוש בחומרים מתבקשים למלא את הטופס המצורף ולשלוח אותו אלינו.

 

המטרה הראשית של כל הפעילויות המצורפות היא הכרת נושא ההצפנה ושילובו בתוכנית הלימודים.

אוכלוסית יעד- תלמידי יסודות שלמדו מחרוזות, פונקציות ופרוצדורות.

סביבת העבודה- שפת פסקל ושפת C.

מבנה הפעילות- משך השיעורים כ- 4 שיעורים: 2 שיעורים רצופים עיוניים ו- 2 שיעורים רצופים במעבדה.

להלן טבלה המרכזת את מהלך ההוראה המומלץ:

מספר שעות

תאור הנושא

חלוקת הזמן

עזרים

אופי הפעילות

מטרה

חומרים מצורפים

 

1

 

הצגת הנושא

10-15 דקות

לוח, גיר

דיון בכיתה

חשיפת הנושא

מדריך למורה לפעילות העיונית

 

דף עבודה לתלמידים לפעילות העיונית

 

מילון מונחים

 

מצגת (קובץ מכווץ)

מצגת (קובץ מכווץ)

15-20 דקות

מחשב, מקרן

פרונטלי

מוטיבציה להצפנה

צופן שחלוף (דוגמא)

5-10 דקות

לוח, גיר

פרונטלי

הכרת שיטות הצפנה

2

הכרת שיטות הצפנה

30 דקות

דפי עבודה

קבוצות 3-4 תלמידים

התנסות בפענוח

של צפנים שונים

סיכום

15 דקות

לוח, גיר

דיון

 

3-4

יישום שיטות הצפנה ופענוח

90 דקות

מחשב

בזוגות מול מחשב

קישור הנושא הנלמד

לתוכנית הלימודים

ביסודות תורת המחשב

מדריך למורה לפעילות המעבדה

 

דף לתלמידים לפעילות המעבדה

 

פתרונות: תכנית בשפת פסקל ותכנית בשפת C

 

חזרה לאתר הצפנה