קריפטוגרפיה: פעילויות העשרה לתלמידי תיכון הלומדים מדעי המחשב

עבודה עם מערכים לתלמידי יסודות

הוכן על ידי ברכה דאום-רייטר, ישיבת הליכות עולם, קרני שומרון

כל הפעילויות והחומרים באתר זה פותחו ע"י מורים מובילים שהשתתפו בסמינר קיץ 2003.

ניתן להשתמש בחומרים האלה לצורך הוראת הנושא לתלמידי תיכון.

לא ניתן לעשות בחומר כל שימוש מסחרי ללא רשות בכתב מראש מיוצרי החומרים.

מורים שיעשו שימוש בחומרים מתבקשים למלא את הטופס המצורף ולשלוח אותו אלינו.

 

לפניכם הצעה לפעילויות המתאימות לתלמידי יסודות ומתמקדות בעבודה עם מערכים.

תוכלו למצוא כאן חומר רקע על תחום ההצפנה

תוכלו למצוא כאן דף עבודה למערך חד ממדי

תוכלו למצוא כאן דף עבודה על צופן ויז'נר תוך שימוש במערך דו ממדי

 

חזרה לאתר הצפנה