קטלוג מחקר חינוכי ותפיסות של תלמידים במדעי המחשב

 מושגי יסוד במדעי המחשב

עיצוב תכנה ורקורסיה

כללי

 

מחקר בנושאי מושגי יסוד במדעי המחשב

אבל התכנית שלי רצה! חוקי דו-שיח עבור מתכנתים מתחילים: תקציר מאמר Joni & Soloway

אמונות תלמידים לגבי תכנות בפסקל: תקציר מאמר  Fleury

האם מנגנון העברת פרמטרים בתכנות אכן מובן לתלמידים על בוריו? מלכה סלומונוביץ (קובץ PDF)

ידע שברירי ושימוש חסר באסטרטגיות של מתכנתים מתחילים: תקציר מאמר Perkins & Martin

לא בשמיים היא - בדיקת נכונות ומעשי נסים: שרה פולק, יפעת בן-דוד קוליקנט (קובץ PDF )

לולאת while עם תנאי עצירה מורכב לצורך חיפוש במערך: פריידה בן-פזי, יהודית בטיש, ויקטוריה צורי (קובץ PDF)

ללמוד משגיאות - ניתוח תשובות של תלמידים לשאלות בגרות: דגנית מורן, רות סויסה

מהן תפיסות התלמידים לגבי תנאי עצירה מורכב בלולאת while לחיפוש במערך, ואיך אפשר לשפר את הוראת הנושא? : פריידה בן-פזי, יהודית בטיש, ויקטוריה צורי

מהסיפור לאלגוריתם ובחזרה. בדיקת היכולת של תלמידים לפענח בעייה מילולית וזיהוי תבניות לפתרונה, ובדיקת היכולת של תלמידים לתת דוגמה לבעייה מילולית על סמך ניסוח מופשט: ריקה רם

מושג המשתנה בתכנות: משמעותו והשימוש בו בפתרון בעיות על ידי מתכנתים מתחילים: תקציר מאמר Samurcay

ניתוח שגיאות וקשיי תלמידים בבחינות בגרות במדעי המחשב

ניתוח שגיאות שכיחות של מתכנתים מתחילים: תקציר מאמר Sphorer & Soloway

פלונטר בלולאה: התמודדות עם תפיסות מוטעות של תלמידי מדעי המחשב בנושא לולאות, אבחון והמלצות דידקטיות: נעמי ליברמן (קובץ מעוצב)

צמיחת התפיסה של השמה אוטומטית בקורס תכנות פונקציונלי: תמר פז, תמי לפידות

קשיים של מתכנתים מתחילים בנושא המערך החד ממדי: זהבה לוין, מיכל בראל

שגיאות מושגיות בלתי תלויות בשפת תכנות של מתכנתים מתחילים: תקציר מאמר Pea

שימוש בקופסאות שחורות להוראת מושגי יסוד ביסודות מדעי המחשב: ברוריה הברמן, יפעת בן-דוד קוליקנט (קובץ PDF)

תפיסות הסטודנטים להנדסאים במסלול הנדסת תוכנה את המושג "מערך": ברוריה פלד

התועלת שבתבניות: במה, למי ומדוע? - תוצאות מחקר: אורנה מילר

 

מחקר בנושאי עיצוב תוכנה ורקורסיה

טיפוס הנתונים המופשט רשימה ותפיסות מוטעות של תלמידי תיכון : תקציר הרצאה ומצגת של וליד ח'ליפה

כיצד לומדי תכנות פונקציונלי מפרשים פונקציות רקורסיביות: תקציר מאמרSegal 

"כל זה כמו השני, יותר קטן" – ביטויים של תפיסת המושג רקורסיה אצל תלמידי תיכון: דלית לוי

מדוע יחייך החתול? מבני נתונים, תהליכים קוגניטיביים, והשלכותיהם להוראה: דן אהרוני (קובץ מכווץ)

מה מתכנתים 'טירונים' יודעים אודות רקורסיה?: תקציר מאמר Kahney

מה צבע הכובע שעל ראשי? דגשים בהוראת המושג טיפוס נתונים מופשט במסגרת יחידת הלימוד עיצוב תכנה: ברוריה הברמן (קובץ מכווץ)

מודלים וסגנונות קוגניטיביים בהוראת רקורסיה: תקציר מאמר Wu, Dale, Bethel

מילים משותפות, תחביר פרטי – המקרה של תאורים רקורסיביים: דלית לוי, דורית ליקרמן

פתרון בעיות במדעי המחשב על ידי תלמידי תיכון: הגדרה, מימוש ושימוש בטיפוסי נתונים מופשטים: ויקטוריה סחניני, אורית חזן

קשיי תלמידים בעיצוב תכנה: ניתוח ע"י מורים מובילים

 

מחקר כללי

אנליזה של מחקרים על טעויות תלמידים במדעי המחשב: תמי לפידות (קובץ מכווץ)

דילמות מורי מורים למדעי המחשב במכללות להוראה: אריאלה טייכמן-וינברג, מרסדס ברצ'ילון בן-אב, לאה ברץ

דילמות של מורי מדעי המחשב בתיכון: מרסדס ברצ'ילון בן-אב, אריאלה טייכמן-וינברג, לאה ברץ

האם רעדו להם הידיים? תפיסות תלמידים ביחס לנכונות תכניות: יפעת בן-דוד קוליקנט, מירונה מוסאי

הבנת תכנים רכים במדעי המחשב: המקרה של פרדיגמות תכנותיות: יוליה סטולין, אורית חזן

התמונה מאחורי הבעייה - השלכה של התבוננות ראשונית בבעיה על אופן פתרונה: ברוריה הברמן, חיים אברבוך (מצגת)

התפתחות מקצועית של מורים: ממצאי מחקר ולקחים: תמר אריאב

חונכות פדגוגית-דיסציפלינארית של פרחי הוראה במדעי המחשב: נוע רגוניס ואורית חזן (תקציר)

חשיבה רדוקטיבית במדעי המחשב: מיכל ארמוני, אורית חזן (מצגת)

ישראל בחזית המחקר העולמי בתחום הוראת מדעי המחשב : מתוך מחקר של Justus J. Randolph

לימוד מדעי המחשב - מפגש בין תרבויות: יפעת בן-דוד קוליקנט (קובץ מכווץ)

למידת מדעי המחשב ברמת 5 יח"ל בתיכון בישראל: היבט מגדרי ומגזרי: לריסה איידלמן, אורית חזן

נורמות כיתת מדעי המחשב כבסיס ללמידה אפקטיבית: יפעת בן דוד קוליקנט, שרה פולק – מצגת , שאלון

ניסוי בהוראת תכנות מונחה עצמים למתחילים: נוע רגוניס (מצגת)

ניפוי שגיאות: תמי לפידות

ניתוח מגדרי ומגזרי של בחירה בלימודי מדעי המחשב בתיכון בישראל – חלק א' , חלק ב' : לריסה איידלמן, אורית חזן

ניתוח שגיאות וקשיי תלמידים בבחינות בגרות במדעי המחשב (יסודות ועיצוב תכנה)

סיבוכיות של אלגוריתמים בקורס "מבוא למדעי המחשב" באוניברסיטה – כיצד נוכל לשפר את הוראתה?: יהודית גל-עזר, תמי וילנר ואלה צור (מצגת)

פתרון נמהר של בעיות אלגוריתמיות בעקבות מילות מפתח: דורית כהן (ניצן)

שילוב למידה באמצעות פרויקטים בהוראת מדעי המחשב: שרה פולק

שילוב מחקר פעולה בסדנת מורים למדעי המחשב: ברוריה הברמן, אלה לב, דורותי לנגלי (קובץ PDF)

תפיסה של אובייקטים והקשרים ביניהם בתכנון ועיצוב בסיסי נתונים: ענת אהרוני, אורית חזן

תפיסות הסטודנטים להנדסאים במסלול הנדסת תוכנה את המושג "מערך": ברוריה פלד, אורית חזן

תפיסת מושגים בסיסיים בפיתוח תוכנה מונחה עצמים ע"י תלמידי חטיבת ביניים: מריאנה טייף, אורית חזן

 

 

חזרה לקטלוג הראשי