קטלוג שיטות הוראה במדעי המחשב

פרויקטים

מטפורות

ויזואליזציה

נוספים

 

למידה באמצעות פרויקטים

יום עיון פרויקטים

יום עיון יח"ל שלישית 899127

אור בקצה המנהרה: הרהורים על פרויקטים תכנותיים ומקומם בהוראת מדעי המחשב: שרה וגנר

דוגמאות לפרויקטים ביחידת תכנות לוגי

הנחיית פיתוח פרויקטי תוכנה בתיכון: אורני מרבאום-סלנט, אורית חזן

הצעות לארועים ופרויקטים במערכות מידע: שרה פולק, ויקטוריה צורי, עינת רוזנר, ריקה רם

כניסה לאתר תבל

למידה באמצעות פרויקטים: שרה פולק

פרויקט ככלי להערכה ולשיפור למידה במדעי המחשב: שרה פולק, זהבה שרץ

פרויקט תכנותי בהסטוריה: שירה נמירובסקי

פרויקטים בארגון המחשב ושפת סף: ססיל יחזקאל (קובץ מכווץ)

שילוב למידה באמצעות פרוייקטים בהוראת מדעי המחשב: שרה פולק

תלמידים מפתחים לומדה: עירית על-דור שפירא

 

מטפורות

מטפורות ומקומן בחינוך: דלית לוי

מדריך לעיצוב מטפורי: מקומה של המטפורה בתהליך הפיתוח של סביבות מחשב: תקציר מאמר  Madsen

מטפורת המחשב החושב: יוספה הר-ציון

ארגון קבצים: תמר פז

מודל האנשים הקטנים: צוות מגוון

 

ויזואליזציה

היבטים דידקטיים בהוראת ארגון המחשב ושפת סף: ססיל יחזקאל (קובץ מכווץ)

ויזואליזציות בתחום ארכיטקטורת המחשב - טקסונומיה: מאמר של ססיל יחזקאל (קובץ PDF)

יום עיון ויזואליזציה ואנימציה

סביבות ויזואליזציה (מוטי בן-ארי, רונית בן-בסט לוי, ססיל יחזקאל, נוע רגוניס):

סביבת האנימציה Jeliot 2000 להוראת תכנות בסיסי

סביבת האנימציה Matrix להוראת מבני נתונים

סביבות ויזואליזציה ליחידת מודלים חישוביים

סביבות ויזואליזציה ליחידת תכנות מונחה עצמים

סביבות ויזואליזציה ליחידת ארגון המחשב ושפת סף

כלים להוראת מודלים חישוביים: פותח ע"י צוות מכון ויצמן

מודל להוראת מבנה המחשב ושפת סף – פתוח והערכה: ססיל יחזקאל

שימוש ב- Java Applets להוראת אלגוריתמים במדעי המחשב: עירית הדר ואורית חזן. מצגת  , סרטוני הדגמה

 

שיטות נוספות

בחירת שיטת הוראה בכיתה הטרוגנית: חנה מחלב (קובץ PDF)

גישה אינטגרטיבית להוראת מדעי המחשב: שמעון שוקן

הוראה בסביבה מתוקשבת – למידה סינכרונית בכיתה וירטואלית: שמוליק שוורץ, לילך נעמן

לימוד מדעי המחשב בגובה העיניים (סוגיות הדרכה): מצגת בסמ"ח

מדעי המחשב ללא מחשב: לימוד עקרונות חשיבה מדעית דרך משחקים וקסמים: שמעון שוקן – כניסה לאתר

על קריטריונים להערכת תכניות מחשב של סטודנטים: תקציר מאמר  Howatt