הדיסציפלינה של מדעי המחשב

דו"ח "Towards 2020 science" תרומת מדעי המחשב לעידן החדש של המחקר המדעי , עתיד מדעי המחשב והקשר של מדעי המחשב לעולם המדע כפי שהם משתקפים בדו"ח Towards 2020 Science : ממי גוטביר

היכן היא מתודולוגית התכנות בימינו אלה? תרגום מאמר של David Gries (קובץ PDF)

הירידה המדאיגה של מעורבות נשים במדעי המחשב בעשור האחרון: תקציר מאמר Camp

מדעי המחשב והעתיד: דוד פסיג

מדעי המחשב - אינטרדיסציפלינריות וכלים קוגנטיביים: רינת חדשי

על סיבוכיות חישובית ואופיה של הדיסציפלינה מדעי המחשב: תקציר מאמר  Hartmanis

תחזיות ומגמות עתידיות של התפתחות הטכנולוגיה בעולם והשפעתן על ישראל: אל"מ אבי כוכבא

תעסוקה עתידית במקצועות המחשוב : מוטי בן ארי

 

הוראת מדעי המחשב

הוראת מדעי המחשב ברחבי העולם: הקדמה, סקר ספרות שהכינה נוע רגוניס

דברי פרופ' יהודית גל-עזר במפגש להצגת טיוטת חוקת הזכאות

ישראל בחזית המחקר העולמי בתחום הוראת מדעי המחשב : מתוך מחקר של Justus J. Randolph

כריס סטיבנסון CSTA: הוראת מדעי המחשב בתיכון כחובה לאומית: מדוע ארה"ב צריכה ללמוד מישראל?

 

אישים ואנשים

אוגוסטה עדה ביירון

אלן טיורינג – חייו ותרומתו למדעי המחשב

פרס טיורינג לפרופ' שמיר ועמיתיו לפיתוח אלגוריתם RSA (קובץ PDF)

ראיון עם פרופ' מיכאל רבין

ראיון עם פרופ' עזריה פז

 

חזרה לקטלוג הראשי