קטלוג תכנים במדעי-המחשב

מבני נתונים

מבני בקרה

משתנים

נושאים מתקדמים

פתרון בעיות

תבניות

אלגוריתמיקה

 

משתנים

אבל התכנית שלי רצה! חוקי דו-שיח עבור מתכנתים מתחילים: תקציר מאמר Joni&Soloway

אנליזה של מחקרים על טעויות תלמידים במדעי המחשב: תמי לפידות (קובץ מכווץ)

האם מנגנון העברת פרמטרים בתכנות אכן מובן לתלמידים על בוריו? מלכה סלומונוביץ (קובץ PDF)

מבט נוסף על העברת פרמטרים: מוטי בן-ארי

מה השתנה בנושא משתנים? – גישות שונות לשימוש במשתנים בסביבת "תבל" דלית לוי, דפים שחולקו בהרצאה

מודל האנשים הקטנים: צוות מגוון

מושג המשתנה בתכנות: משמעותו והשימוש בו בפתרון בעיות על ידי מתכנתים מתחילים: תקציר מאמר Samurcay

ניתוח שגיאות שכיחות של מתכנתים מתחילים: תקציר מאמר Spohrer&Soloway

נתחיל מבראשית – הצעה לפתיחת הנושא "משתנים": דלית לוי

שגיאות מושגיות בלתי תלויות בשפת תכנות של מתכנתים מתחילים: תקציר מאמר Pea

 

מבני בקרה

אבל התכנית שלי רצה! חוקי דו-שיח עבור מתכנתים מתחילים: תקציר מאמר Joni&Soloway

בנייה הדרגתית של פתרון פעילות כיתה הכוללת מערך, פונקציות ולולאות: עליזה נחמני

היכן היא מתודולוגית התכנות בימינו אלה?: תרגום מאמר Gries (קובץ PDF)

יישום רעיונות ממדעי המחשב בהצגת הוכחות מתמטיות – הוכחת נכונות (לולאת while): אורית חזן (קובץ PDF)

משחק לימודי בינגו משפטי תנאי: צוות מגוון

משחק לימודי בנושא לולאת מונה מחפשים את המטמון: מלי מאיה, ראפע סלאמה, ורד רודריק, ליזה שחתות

פלונטר בלולאה: התמודדות עם תפיסות מוטעות של תלמידי מדעי המחשב בנושא לולאות, אבחון והמלצות דידקטיות: נעמי ליברמן (קובץ מעוצב)

שמורות לולאה ומשחקים מתימטיים: דוד גינת

 

מבני נתונים

כניסה לאתר טיפים בעיצוב תכנה

כניסה לאתר קשיים בעיצוב תכנה

בנייה הדרגתית של פתרון פעילות כיתה הכוללת מערך, פונקציה ולולאות: עליזה נחמני

"פארק האלגוריתמים": מעבדה להוראת אלגוריתמיקה: תקציר מאמר Cagnat, Gueraud, Peyrin

היכרות ראשונה עם מערך דו-מימדי: תמר פז

ויזואליזציה בלימוד עץ בינארי: פליקס שלייפר

טיפוס הנתונים המופשט רשימה ותפיסות מוטעות של תלמידי תיכון : וליד ח'ליפה

טיפוסי נתונים מופשטים בשפת C: מוטי בן-ארי

ללמוד משגיאות - ניתוח תשובות של תלמידים לשאלות בגרות: דגנית מורן ורות סויסה

מבט נוסף על מבני נתונים: תמי לפידות

מדוע יחייך החתול? מבני נתונים, תהליכים קוגניטיביים, והשלכותיהם להוראה: דן אהרוני (קובץ מכווץ)

מה צבע הכובע שעל ראשי? דגשים בהוראת המושג טיפוס נתונים מופשט במסגרת יחידת הלימוד עיצוב תכנה:  ברוריה הברמן (קובץ מכווץ)

מה שאתה רואה זה מה שתקבל (WYSISYG) השפעת הייצוג החזותי על תפיסת מבני נתונים: דן אהרוני

מהן תפיסות התלמידים לגבי תנאי עצירה מורכב בלולאת while לחיפוש במערך, ואיך אפשר לשפר את הוראת הנושא?: פריידה בן-פזי, יהודית בטיש, ויקטוריה צורי

מהסיפור לאלגוריתם ובחזרה. בדיקת היכולת של תלמידים לפענח בעייה מילולית וזיהוי תבניות לפתרונה, ובדיקת היכולת של תלמידים לתת דוגמה לבעייה מילולית על סמך ניסוח מופשט: ריקה רם

מחיקת איבר מרשימה בזמן קבוע: יבגני קנל

מצגת אנימציה ללימוד עצים בינאריים: מיכאל שחם

עיצוב תוכנה בראי היהדות: מיכל עמנואל, גיטה קופרמן

קשיים של מתכנתים מתחילים בנושא המערך החד ממדי: זהבה לוין ומיכל בראל

שיטה חדשה להמחיש את טיפוסי הנתונים בעיצוב תכנה: ראמי ספדי

שילוב מחקר פעולה בסדנת מורים למדעי המחשב: ברוריה הברמן, אלה לב ודורותי לנגלי (קובץ PDF)

שלב החשיבה הקונקרטית ושלב החשיבה האבסטרקטית בתהליך תפיסת מושגים במבני נתונים: דן אהרוני

תפיסות הסטודנטים להנדסאים במסלול הנדסת תוכנה את המושג "מערך": ברוריה פלד

 

אלגוריתמיקה

"פארק האלגוריתמים": מעבדה להוראת אלגוריתמיקה: תקציר מאמר Cagnat, Gueraud, Peyrin

אלגוריתמים וסיבוכיות: דוגמה לשיפור סיבוכיות בסדר גודל עבור פתרון בעיה במערך דו-ממדי: נוע רגוניס

בחירת שיטת הוראה בכיתה הטרוגנית: חנה מחלב (קובץ PDF)

היכן / מהו האלגוריתם?: חיים אברבוך

הצגת חשיבות היעילות ע"י שיפורים באלגוריתם : יבגני קנל ושי שגב (מצגת)

לא בשמיים היא – בדיקת נכונות ומעשי נסים: שרה פולק ויפעת בן-דוד קולינקט

מהסיפור לאלגוריתם ובחזרה. בדיקת היכולת של תלמידים לפענח בעייה מילולית וזיהוי תבניות לפתרונה, ובדיקת היכולת של תלמידים לתת דוגמה לבעייה מילולית על סמך ניסוח מופשט: ריקה רם

מי רוצה להיות מליונר: מוטי בן ארי

סגנון תכנות: תמי לפידות

שימוש ב- Java Applets להוראת אלגוריתמים במדעי המחשב: עירית הדר ואורית חזן. סרטוני הדגמה, מצגת

שמורות לולאה ומשחקים מתימטיים: דוד גינת

 

תבניות

הוראה מונחית תבניות של יסודות מדעי המחשב: תיאור התנסות: אורנה מילר, ריקה רם

חשיבה תבניתית במערכות מונחות עצמים: מאיר סלע

מהסיפור לאלגוריתם ובחזרה. בדיקת היכולת של תלמידים לפענח בעייה מילולית וזיהוי תבניות לפתרונה, ובדיקת היכולת של תלמידים לתת דוגמה לבעייה מילולית על סמך ניסוח מופשט: ריקה רם

על האפקטיביות של שילוב תבניות בהוראת מדעי המחשב: דוד גינת

תבניות בעיצוב תכנה: צוות תבניות, אוניברסיטת ת"א

 

פתרון בעיות

בנייה הדרגתית של פתרון- פעילות כיתה: עליזה נחמני

התמונה מאחורי הבעייה –  השלכה של התבוננות ראשונית בבעיה על אופן פתרונה: ברוריה הברמן וחיים אברבוך (קובץ מכווץ)

ידע שברירי ושימוש חסר באסטרטגיות של מתכנתים מתחילים: תקציר מאמר Perkins&Martin

לא בשמיים היא – בדיקת נכונות ומעשי נסים: שרה פולק ויפעת בן-דוד קולינקט (קובץ PDF)

"לימוד מדעי המחשב – מפגש בין תרבויות": יפעת בן-דוד קולינקט (קובץ מכווץ)

ללמוד משגיאות - ניתוח תשובות של תלמידים לשאלות בגרות: דגנית מורן ורות סויסה

מהסיפור לאלגוריתם ובחזרה. בדיקת היכולת של תלמידים לפענח בעייה מילולית וזיהוי תבניות לפתרונה, ובדיקת היכולת של תלמידים לתת דוגמה לבעייה מילולית על סמך ניסוח מופשט: ריקה רם

ניפוי שגיאות: תמי לפידות

שילוב למידה באמצעות פרוייקטים בהוראת מדעי המחשב: שרה פולק

 

נושאים מתקדמים

אחד במחיר של שניים - גישה אחידה לקרוב בעיות אופטימיזציה" (אלגוריתמים מקורבים): ראובן בר יהודה, קובץ מכווץ , סרטון

איך מספרים סיפור בקיצור (דחיסת מידע): דפנה שינוולד

אתגרים אלגוריתמיים במערכות media on demand: תמי תמיר

אתם קוראים לזה הנדסה? הנדסת תוכנה – מי בכלל צריך את זה? : דן אהרוני

בעיית הגנרלים הבינזטיים: צוות מגוון

היבטים של תורת המשחקים האלגוריתמית ברשתות תקשורת: ליאן לוין-איתן

כיצד למצוא מחט בערימה של שחת (בעיות בחיפוש מידע) : משה לוינשטיין

כמה דברים שכל מתכנת צריך לדעת על ג'אווה: כתריאל בארי

כניסה לאתר הצפנה לתלמידי תיכון

למידת מכונה Machine Learning: עמית גרובר

מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית: אילן נויימן

מחשב ומחשבה – על אינטליגנציה טבעית ומלאכותית, ועל מה שביניהן: רון מאיר

מי רוצה להיות מליונר: מוטי בן ארי

מנגנוני הפשטה חדשים בתכנות מונחה עצמים ומעבר לכך: יוסי גיל

מעצמים להיבטים: הצעד הבא? : ישי פלדמן

מקידוד לשרטוט – שימוש במודלים גראפיים לפיתוח תוכנה: עמיר תומר

משא ומתן אוטומטי: שרית קראוס

משחקים, כלכלה וחישוב: נועם ניסן

משחקים, סרטים ועולמות וירטואליים – מבוא לגרפיקה ממוחשבת: איילת טל

ניהול כמויות עצומות של מידע בעידן האינטרנט: דפנה שיינוולד

עיצוב תוכנה על פי חוזה: עמירם יהודאי

פרוטוקולים לאבטחת מידע ברשת האינטרנט: רמי כהן

שיטות חישוב רבות קני-מידה   Multiscale Computational Methods : עירד יבנה

תחזיות ומגמות עתידיות של התפתחות הטכנולוגיה בעולם והשפעתן על ישראל: אל"מ אבי כוכבא, מפקד ממר"ם

 

חזרה לקטלוג הראשי