ברוכים  הבאים  לאתר  מבוא למערכות מחשב ואסמבלי

חומרי לימוד

מצגות

מדריך למורה

הספר לתלמיד בגרסת PDF

מצגת מבוא

מצגות לפרקים ראשון ושני

תכנות בסיסי: מצגות לפרקים 4, 5

תכנות בסיסי ומחרוזות - מצגות לפרקים 4, 8 : קובץ ZIP

שיטות מיעון, שגרות ופסיקות - מצגות לפרקים 6, 7, 9 : קובץ ZIP

מעבדים מתקדמים: מצגות לפרק 10 : קובץ ZIP  

סימולציה-מחזור הבאה וביצוע