הפשטה כמושג מרכזי בהוראת מדעי-המחשב: סקר ספרות

פיתוח ועריכה: ד"ר ברוריה הברמן, מכון ויצמן למדע

 

הפשטה הינה מושג מרכזי במדעי המחשב המוכר כעיקרון יסודי וחיוני בפתרון בעיות במדעי המחשב ובפיתוח תוכנה. חוקרים ואנשי חינוך דנים כיצד לשלב את המושג בהוראת מדעי המחשב.

באתר זה תוכלו למצוא סקירה של דעות וגישות שונות הקשורות להוראת הפשטה. האתר כולל:

·          מבוא, הכולל סקירת ספרות נרחבת.

·          סיכום של מאמרים נבחרים של חוקרים בעולם, המתייחסים לשילוב הפשטה בתכניות לימוד המקובלות בחו"ל (בעיקר למתחילים).

·          סיכום של מאמרים שנכתבו בידי חוקרים בארץ המתייחסים להוראת הפשטה.

·          קטע מעבודה סמינריונית של סטודנטית המתייחסת לתכנות לוגי כפרדיגמה תומכת הפשטה.

·          רשימת מקורות מומלצים.

 

מבוא

תקצירי מאמרים:

הוראת הפשטה באופן מפורש

ידע תכנותי של מומחים ומתחילים ברמות הפשטה שונות

גישת הפשטה תחילה להפשטת נתונים ואלגוריתמים

האם אנו באמת מלמדים הפשטה?

הפשטה היא המפתח לקורס המבוא CS1

הפשטה, תיכון ותיאוריה במדעי המחשב: קורס כללי

מגירות סודיות: שיטה מבוססת תבניות לפתרון בעיות הקשורות לטיפוסי נתונים מופשטים

עמדות תלמידי תיכון כלפי הפשטה פרוצדורלית

יישום רעיונות ממדעי המחשב בהצגת הוכחות מתמטיות – הפשטה

תכנות לוגי כשפה התומכת בהפשטה והוראתה

מקורות נוספים

כל החומרים עומדים לרשותכם וניתן להשתמש בהם להוראה ללא תשלום.

שימו לב: לא ניתן לעשות בחומר הזה כל שימוש מסחרי ללא רשות בכתב מראש מיוצרי החומרים.