הפשטה כמושג מרכזי בהוראת מדעי המחשב: סקר ספרות

רשימת מקורות מומלצים

כתיבה ועריכה: ד"ר ברוריה הברמן

כל החומרים עומדים לרשותכם וניתן להשתמש בהם להוראה ללא תשלום.

שימו לב: לא ניתן לעשות בחומר הזה כל שימוש מסחרי ללא רשות בכתב מראש מיוצרי החומרים.

 

Abelson, H. and Sussman, G. J. (1986), Structure and Interpretation of Computer Programs, MIT Press and McGraw-Hill.

Aho, A.V., and Ullman, J.D. (1995). Foundations of Computer Science, C Edition. Computer Science Press W.H. Freeman and Company, New York.

Astrachan, O.L. (1997), A Computer Science Tapestry. 2nd Edition, McGraw-Hill.

Bergin, J. (1994), Data Abstraction: The Object-Oriented Approach Using C++, McGraw-Hill.

Bucci, P., Long, T.J., and Weide, B.W. (2001), Do we really teach abstraction? Proceedings of the 31th SIGCSE Technical Symposium on CS Education, 26-30.

Computing Curricula 2001. CC2001 Computer Science volume Final Report (December, 2001).

Dale, N., Walker, H.M. (1997), Abstract Data Types – specifications, implementations, and applications. D.C. Heath and Company.

Denning, P.J., Comer, D.E., Greis, D., Mulder, M.C., Tucker, A., Turner, J., & Young, P.R. (1989), Computing as a discipline. Communication of the ACM, 32(1), 9-23.

Du Boulay, B. (1986). Some Difficulties of Learning to Program. J. of Educational Computing Research, Vol. 2(1), 57-73.

Evans, M.D. (1996), A new emphasis & pedagogy for CS1 Course. SIGCSE Bulletin, 28(3), 12-16.

Fleury, A.E. (1993), Students’ beliefs about Pascal programming. Journal of Educational Computing Research, 9(3), 355-371.

Gal-Ezer,J., Beeri, C., Harel, D., Yehudai, (1995), A. a high-school program in computer science. Computer, 28(10), 73-80.

Gal-Ezer, J., Harel, D., (1999), Curriculum and course syllabi for high school CS program. Computer Science Education, 9(2), 114-147.

Gal-Ezer, J. & Zeldes, A. (2002), Teaching software designing skills. Computer Science Education, 10(1), 25-38.

Haberman, B. (2004). High-school students' attitudes regarding procedural abstraction. Education and Information Technologies, 9(2), 131-145.

Haberman, B. (2002), Frames and boxes: a pattern-based method for manipulating binary trees. SIGSCE Bulletin, 34(4), 60-64.

Haberman, B. and Ben-David Kolikant, Y. (2001), Activating “Black Boxes” Instead of Opening “Zippers”- a Method of Teaching Novices Basic Concepts in Computation, Proceedings of thr sixth Annual SIGSCE/SIGCUE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, Canterbury, England, 41-44.

Haberman, B. and Gindi, M., How Logic programming supports utilizing abstraction in problem solving processes (in preparation). 

Hoare, C.A.R., Mathematics of programming. Byte, August 1986, 115-124, 148-150.

Koppelman, H. (2001), Teaching abstraction explicitly. Proceedings of the 6th Annual SIGCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, 191.

Kurland, D. M., Pea, R. D., Clement, C., & Mawby, R. (1986), A study of the development of programming ability and thinking skills in high school students. Journal of Educational Computing Research, 2(4), 429-458. (Reprinted in E. Soloway & J. Spohrer (Eds.), Studying the novice programmer. Hillsdale, NJ: Erlbaum,1989.)

Leron, U. (1987), Abstraction barriers in mathematics and computer science. In Hillel, J. (ed.), Proceedings of the 3rd International Logo and Mathematics Education Conference, Montreal, 12-26.

Machanick, P. (1998), The abstraction-first approach to data abstraction and algorithms. Computers & Education, 31(2), 135-150.

Marion, W. (1999), CS1: What should we be teaching? inroads SIGCSE Bulletin, ACM Press, 31(4), 35-38.

Norman, D.A. (1993), Things that make us smart. Perseus Books, p. 49.

Oliver, R. (1993), "Measuring Hierarchical Levels of Programming Knowledge," Journal of Educational Computing Research, Vol. 9(3) pp. 299-312

Pea, R.D. (1986), Language-independent conceptual "bugs" in novice programming. J. Educational Computing Research, Vol. 2(1), 25-36.

Rath, A. and Brown, D.E. (1995), Conceptions of human-computer interaction: A model for understanding student errors. J. Educational Computing Research, Vol. 12(4), 395-409.

Scherz, Z., Goldberg, D., Fund, Z. (1990), Cognitive implications of learning Prolog- mistakes and misconceptions. Journal of Educational Computing Research 6(1): 89-110.

Scherz, Z., Maler, O., Shapiro, E. (1986), Learning with Prolog- A New Approach, Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 31-37.

Sooriamurthi, R. (2001), Problems in comprehending recursion and suggested solutions. Proceedings of the 6th Annual SIGCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, 25-28.

גינדי, מ. (2004), תכנות לוגי כפרדיגמה תומכת הפשטה, עבודה סמינריונית בקורס: ממדעי המחשב להוראתם- רקע, התפתחות וסוגיות נבחרות, אוניברסיטה הפתוחה, (בהנחיית הברמן, ב.).

 

חזרה לעמוד הראשי