חומרי עזר שפותחו בשנת תשע"ו

ניתן להשתמש בחומרים לצורכי הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור

 

 

חט"ב:

חומרים לחטיבת ביניים

יסודות:

המלצה למהלך הוראת יסודות: אביטל (Evi) גרינולד:

איך ומדוע לשנות את דרך הוראת מדעי המחשב מונחה עצמים תחילה?

מצגת: שילוב עצמים בהוראת יסודות

שימוש בממשק משתמש גרפי Gui: תרגיל 1, תרגיל 2, תרגיל 3,

דלי 1, דלי 2, שימוש במחלקה Point, שימוש במחלקה String, שימוש במחלקה Turtle

שימוש בעצמים חדשים (דפי עבודה לתלמידים): Box, פתרון solBox, Card, פתרון solCard,

 Die, פתרון solDie, LinearEquation, MyPrinting, פתרון solMyPrinting,

Natural, פתרון solNatural,  Rational, פתרון solRational,

SquareEquation, פתרון solSquareEquation,  Triangle  פתרון solTriangle,

קבצי פתרון (Box, Card, Die, Point )

משחק בול פגיעה BullsPings, משחק הקלפים CardGame10_41, פתרון,

טיפול באוסף מספרים שלמים CollectionA, פתרון,

משחק מוקשים GameProb3, יצירת טיפוס חדש MyIntArray, פתרון,

יצירת טיפוס חדש MySortedInt, פתרון, מערך מונים ProbStarBorn, פתרון,

יצירת טיפוס לטיפול באוסף מספרים שלמים ממוינים SortedIntegters,

יצירת טיפוס חדש SquareMat,  אלגוריתמים לטיפול במערך ממוין מקטן לגדול UseSortAlg-16,

ספריית וידיאו VideoLibrary10_42, פתרון,

מערך של עצמים ArrayPoints, פתרון, בניית מחלקה לניתוח ציוני תלמידים StudentGrades, פתרון,

מבחנים: בוחן מדעי המחשב מחלקות ומחרוזות, מבחן מחלקות ומערכים, מבחן נוסף על מחלקות ומערכים

            בוחן (מחלקה ומערך), פתרון, בוחן נוסף, פתרון, בוחן מערך דו ממדי, פתרון, מבחן מסכם, פתרון

 

ד"ר נוע רגוניס: מה ה- this הזה לכם?

יריב דגן: שימוש בגרינפוט להוראת טיפוסים ועצמים

ישראל אברמוביץ: ניפוי שגיאות (Debug)

מבני נתונים:

פיתוח חומרי עזר למורי תיכון (פרק 7 ופרק 10 מותאמים לת"ל חדשה)

זהבית בר לוי: מצגות של התכנית הישנה מותאמות לתכנית הלימודים החדשה:

                     פרק 2 עצמים, פרק 3 מחלקות, פרק 4 רקורסיה, פרק 6 הפניות ועצמים מורכבים,

                     פרק 7 ייצוג אוספים, פרק 8 מחסנית ותור, פרק 10 עץ בינרי, פרק 11 מפה

ויליאם פרג'ון: רקורסיה – מבט נוסף

דפנה מינסטר: מצגת מערך מול שרשרת חוליות, דף עבודה 1, דף עבודה 2, דף עבודה 3, דף עבודה 4, ספר טלפונים פתרון

דפנה לוי רשתי: שאלות ממבחני בגרות מדעי המחשב עיצוב תוכנה 899205, מותאמות לתוכנית החדשה:

                       משאלון 1997, משאלון 1998, משאלון 1999, משאלון 2000, משאלון 2001,

                       משאלון 2002, משאלון 2003, משאלון 2004, משאלון 2005, משאלון 2006,

                       משאלון 2009, משאלון 2010, משאלון 2011, משאלון 2013

גלית סלוצקי: פרקטלים - מבוא, שיעור 1, שיעור 2, שיעור 3, שיעור 4, קובץ בסי שרפ