עדכון Unit4 לסביבת ג'אווה, שנת הלימודים תשע"ה 2014-2015

 

ד"ר יבגני קנל עידכן את הספרייה Unit4 כך שתתאים לתכנים של תכנית הלימודים החדשה ומעמיד אותה לרשותכם. ניתן לייבא את הספרייה החדשה על פי ההנחיות המופיעות להלן ובעזרתה לעבוד על פי תכנית הלימודים הישנה או תכנית הלימודים החדשה. (כל המחלקות שהוגדרו בתכנית הלימודים הישנה - ממשיכות לעבוד ללא שינוי).

אתם מוזמנים להשתמש בספרייה עבור כיתותיכם.

הנחיות שימוש:

1.      כדי להשתמש בספרייה יש להחליף את הקובץ unit4.jar ל- unit4B.jar. ניתן להוריד את הקובץ החדש כאן

2.      חשוב: אין לשנות את הפקודה:                  import unit4.collectionsLib.*;

3.      אם רוצים להשתמש במחלקות עזר להצגת עץ הבנוי לפי התכנית החדשה (BinNode במקום BinTreeNode) יש להחליף את כל המופעים של: BinTreeUtils ל- TreeUtils.

 

לנוחיותכם, צירף יבגני גם את הקבצים הללו:

1.      קובץ הדגמה (unit4B-instructions) והסבר מפורט של השימוש במחלקת העזר החדשה. ניתן להוריד את הקובץ כאן

2.      קובץ בדיקה של מחלקת העזר (Test0). ניתן להוריד את הקובץ כאן

 

בהערות והצעות תיקון ושיפור ניתן לפנות אל יבגני: evg.kanel@gmail.com