חומרים שהוכנו ע"י משתתפי קורס מורים מובילים תשע"ד

ניתן להשתמש בחומרים לצורכי הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מצוות הפיתוח

 

 

הוראת עצמים ומחלקות

טלי דרור:

דף לתלמידים – עקרונות תכנות מונחה עצמים

דפנה לוי-רשתי:

מערך לשיעור פתיחה על עצמים ומחלקות להכרת המושגים המרכזיים

אוי גרינולד:

מערך לשיעור ראשון על עצמים ומחלקות

שימוש במחלקות קיימות

דורית בן-דוד:

מערכי שיעור בנושא היכרות עם סביבת העבודה ועצמים, משפט תנאי פשוט

מערכי שיעור בנושא מחשבון פשוט ומחשבון "מתקדם" כולל תנאי מקונן ושימוש בפעולות

 

מערך של עצמים: מערכי שיעור

יהודה אבני, רחל בן-עמי ומושית ולץ, אוי גרינולד, ברכה דאום-רייטר וגיטה קופרמן,

טלי בר, אילנה חריזמן, ויוי טרנר, חני טוראל, דורית כהן, ולרי פקר, 

דגנית מוכתר-אבל וענת שלוס-סגל, רחלי צרניחוב, דף עבודה הממוקד בתרשימי עצמים

דורית בן דוד: משחק הזכרון, קבצי סי שרפ למשחק הזכרון

 

ניתוח שאלות בגרות (שגיאות אפשריות וקשיים)

ניתוח של שאלות שהופיעו במבחן הבגרות לדוגמה של יסודות (חולק בכנס המורים הארצי בדצמבר 2012)

ובמבחני מתכונת של כיתות הניסוי משנת 2010

אוי גרינולד ודורית בן-דוד, ענת שלוס-סגל ודגנית מוכתר-אבל, יהודה אבני, גלית שריקי, חני טוראל וברכה דאום-רייטר

ויוי טרנר ואילנה חריזמן, רחלי צרניחוב, מושית ולץ ורחל בן-עמי, טלי דרור ודפנה לוי-רשתי, ולרי פקר ושאול שמולה

 

שאלות ליסודות מדעי המחשב ברוח תכנית הלימודים החדשהכניסה כאן