חומרים שהוכנו ע"י משתתפי קורס שאלות מבחן תשע"ג

ניתן להשתמש בחומרים לצורכי הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מצוות הפיתוח

 

 

יחידה שלישית 899127

שימו לב: השאלות המופיעות באתר אינן מחייבות!

כל השאלות הן לדוגמה בלבד ובוחנים יכולים לשאול גם שאלות אחרות שאינן מופיעות באתר.

מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט

הצעות לשאלות לבחינת המעבדה ומטלות ביצועיות

מבוא למערכות מידע

הצעות לשאלות לבחינת המעבדה

תכנות לוגי

הצעות לשאלות לבחינת המעבדה

 

קובץ מרוכז של שאלות ליסודות 899222

קובץ מרוכז של שאלות לעיצוב תוכנה 899205

 

קבצי השאלות (יסודות ועיצוב תוכנה) לפי מחבריהן:

יהודה אבני, דורית בן-דוד, אוי גרינולד, ברכה דאום-רייטר,

טלי דרור, דפנה לוי-רשתי, דפנה לוי-רשתי וטלי דרור (במשותף),

מי נועם ויינר ויפעת שלו-זינר, חני טוראל, וג'יה כבהה,

רחל לודמר, כוכי פולג, רחלי צרניחוב, גיטה קופרמן, דני קשת

 

בחינות מתכונת שלמות לפי מחבריהן:

יסודות מדעי המחשב:

דורית בן-דוד, אוי גרינולד,

ברכה דאום-רייטר: בחינה א, בחינה ב

טלי דרור: בחינה א, בחינה ב

חני טוראל, וג'יה כבהה, כוכי פולג, רחלי צרניחוב, גיטה קופרמן

 

עיצוב תוכנה:

אוי גרינולד, טלי דרור, מי-נועם ויינר (הוכן עם ענת קהלני)

וג'יה כבהה, רחל לודמר, דפנה לוי-רשתי, רחלי צרניחוב