השתלמויות קיץ 2011

פתיחת ההשתלמויות מותנית במספר נרשמים מינימלי ובקבלת אישורים ממשרד החינוך

עצים ורשימות מקושרות בסביבה מונחית עצמים

חומרים מההשתלמות: יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי

עצמים ומחלקות – מיומנויות תכנות בסביבה מונחית עצמים בסביבת ג'אווה

ההשתלמות בוטלה עקב מיעוט נרשמים

עצמים ומחלקות – מיומנויות תכנות בסביבה מונחית עצמים

בסביבת סי שרפ

חומרים מההשתלמות

מיקום: מפ"ט עמל, קהילת קיוב 17 ת"א

תאריכים: ד 3.8, ה 4.8, ד 17.8, ה 18.8

בשעות: 9:30-15:00

מיקום: מפ"ט עמל, קהילת קיוב 17 ת"א

תאריכים: א 17.7, ב 18.7, א 24.7, ב 25.7

בשעות: 9:30-15:00

מיקום: מפ"ט עמל, קהילת קיוב 17 ת"א

תאריכים: ה 7.7, ב 11.7, ה 14.7, ב 18.7

בשעות: 9:30-15:00

תכני ההשתלמות: עבודה עם עצים ורשימות מקושרות בסביבה מונחית עצמים. מותאם ליחידת הלימוד הרביעית "עיצוב תוכנה"

תכני ההשתלמות: עבודה עם עצמים מוכנים, הגדרת עצמים, פתיחת מחלקות מוכנות, כתיבת מחלקות. העבודה תעשה בסביבת אקליפס

תכני ההשתלמות: עבודה עם עצמים מוכנים, הגדרת עצמים, פתיחת מחלקות מוכנות, כתיבת מחלקות

מרצה: שמואל שוורץ

מרצה: שמואל שוורץ

מרצה: שמעון אבן חיים

ההשתלמות מיועדת למורי מדעי המחשב בתיכון

ההשתלמות מיועדת למורי מדעי המחשב בתיכון

ההשתלמות מיועדת למורי מדעי המחשב בתיכון

ההשתתפות בהשתלמות היא ללא תשלום

מורים שיהיו מעוניינים בגמול (28 שעות ללא ציון) יצטרכו לשלם 50 ש"ח על הטיפול בגמול

ההשתתפות בהשתלמות היא ללא תשלום

מורים שיהיו מעוניינים בגמול (28 שעות ללא ציון) יצטרכו לשלם 50 ש"ח על הטיפול בגמול