יסודות מדעי המחשב עפ"י ת"ל החדשה – חומרי עזר למורה

 

הפרויקט בוצע עבור האגף לתכנון ולפיתוח ת"ל, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

עבודה עם עצמים ומשתנים, ביצוע מותנה, לולאות, מערכים, אוסף מחלקות גרפיות

החומרים המופיעים באתר פותחו ע"י המורים שהשתתפו בניסוי תש"ע

ניתן להשתמש בחומרים לצורכי הוראה אבל אסור לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא קבלת אישור מצוות הפיתוח

 

עבודה עם עצמים ומשתנים

שמעון אבן-חיים:

דלי: מצגת, דף עבודה, פתרון בעיית הדליים, המחלקה דלי (סי שרפ),

צב: מצגת, דף עבודה, מחלקת Turtle (סי שרפ), צב גרפי (פיתוח: יהודה אבני)

תרגול קלט פלט ופעולות חשבון עם מחלקת דלי

תרגול קלט פלט ופעולות חשבון עם מחלקת ארון, מחלקת ארון (סי שרפ)

דף תרגילים הדפסה ומשתנים, דף עבודה תווים ודלי

אלי כהן, ולרי פקר:

בעיית הצפרדעים

דורית ליקרמן:

דלי: דף לתלמידים, פתרון בעיית הדליים

צב: לרקוד עם צבים

קוביה: דף לתלמיד, מימוש

מלבן: דף לתלמיד, מימוש

מספר רציונלי: דף1 לתלמיד, דף2 לתלמיד, מימוש ופתרונות

פעולות חלוקה בשלמים: דף 1, דף 2, שיעורי בית

פתיחת מחלקה: מצגת משימת הגולות

קלמר: דף לתלמיד

עצמים ומחלקות – הגדרות וסיכום, עצמים מחלקות ומה שביניהם, מחלקה לדוגמה קופסה תלת ממדית

קליטת ערכים מהמשתמש

גיטה קופרמן:

המחלקה קלמר

שירלי רוזנברג-כהן:

סביבת קארל הרובוט:    פרק 1: הכרות עם עולם הרובוט, פרק 2: יצירת רובוטים משוכללים,

                      פרק 3: רובוטים בעולם משתנה, משימות מורכבות, מבדק

 

שילוב עצמים ואלגוריתמיקה – ביצוע מותנה

שמעון אבן-חיים:

תרגיל כיתה תנאי, תרגול תנאי ושימוש במחלקות תאריך ושעה, מחלקות תאריך ושעה (סי שרפ)

תנאים מורכבים

אלי כהן, ולרי פקר:

דף עבודה להכרות עם מספרים אקראיים

דורית ליקרמן:

משפטי תנאי – דף עבודה, משפט IF דף סיכום

מחשבון פשוט – דף עבודה, מחלקת מחשבון פשוט

מספרים אקראיים: תרגיל כיתה, דף סיכום, משחק קוביות, מספרים אקראיים ומשפטי תנאי

גיטה קופרמן:

דף עבודה חשבון בנק

שירלי רוזנברג-כהן:

דף עבודה מחלקת שרות funnum, משתנה בוליאני, מבנה רב ברירה switch

 

שילוב עצמים ואלגוריתמיקה – לולאות

שמעון אבן-חיים:

דף תרגילים ביצוע חוזר, תרגול מחרוזות

תרגיל מעבדה מסכם: תנאים ולולאות, פתרון (סי שרפ)

דורית ליקרמן:

משחק קוביות, דף סיכום

לולאות מקוננות: מעבדה

גיטה קופרמן:

משחק לניחוש מספר נחש נא

שירלי רוזנברג-כהן:

שילוב עצמים ולולאות: לרקוד עם צבים, יתדות

לולאות תרגול מעבדה, מונים וצוברים, מינימום מקסימום

לולאת while, דף עבודה שבר פשוט

 

מערכים

שמעון אבן-חיים:

דף תרגול – מחלקת קלמר, קובץ הפרויקט קלמר

דורית ליקרמן:

מערך של עצמים: ביצוע חוזר באורך ידוע, דף סיכום

מערך חד ממדי

דף תרגילים קבוצת כדורסל

לוח שנה: תרגיל מסכם, פתרון

גיטה קופרמן:

דף חזרה וסיכום

שירלי רוזנברג-כהן:

דפי עבודה מערכים

 

אוסף מחלקות גרפיות

ולרי פקר:

הסבר כללי

פרויקטים לדוגמה: (סי שרפ)

מחלקה של צפרדעים בגודל 5

מחלקה של צפרדעים בגודל 7

מחלקת קוביה

מחלקת סביבון

מחלקת מגדלי הנוי

ייצוג עצים בינאריים

 

חומרים נוספים שפורסמו ב"הבטים בהוראת מדעי המחשב":

שאלות בגישת עצמים תחילה  (שמעון אבן חיים ודורית ליקרמן)

מערכים  (שמעון אבן חיים, דורית ליקרמן, שירלי כהן-רוזנברג)