השתלמות "מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט" (יח"ל 3)

טופס ההרשמה

 

נפתחה ההרשמה להשתלמות (28 שעות) על היחידה השלישית "מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט" המותאמת לתוכנית הלימודים החדשה.

השתלמות תועבר ע"י איריס צור ברגורי מצוות הפיתוח ותתקיים בקמפוס האו"פ ברמת אביב, רח' קלאוזנר 16 תל אביב.

ההשתלמות מיועדת למורי מדעי-המחשב בבתי ספר תיכוניים.

 

תאריכי ההשתלמות:

יום ד', כ"ג תשרי, תשס"ט 22/10/08, בין השעות 10:00-17:00 (חופשת סוכות)

במהלך בשנת הלימודים בימי ב' בין השעות 16:00 –  19:30 בתאריכים 3.11.08, 17.11.08, 1.12.08, 15.12.08

ספר הלימוד, חוברת פעילויות ומדריך למורה יחולקו למשתתפים בהשתלמות.

 

תכני ההשתלמות:

1. מבוא: עקרונות העבודה במודל שרת/לקוח באינטרנט, תכנות חוסר מצב (Stateless), פרוטוקול HTTP, אתר דינאמי.

2. הכרות עם סביבות העבודה Visual Studio  Microsoft,  Sql Server

3. הכרת שפת התגיות HTML

4. פעולות בסיסיות בשרת הכרוכות בקבלת בקשה, הכנת דף ושליחת תגובה, ואובייקטים שמאפשרים התמודדות עם תכנות חוסר מצב.

5. עבודה עם מסד נתונים.

 

הרשמה:

מורים המעוניינים להשתתף בהשתלמות מתבקשים למלא את טופס ההרשמה המצורף ולשלוח אותו (כולל התשלום) אל:

ביה"ס לטכנולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה

רבוצקי 108 רעננה, ת.ד. 808, מיקוד 43107

או לפקס  09-7780625.

 

פתיחת ההשתלמות מותנית במספר מינימלי של משתתפים.