השתלמות "מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט"

(חלופה של יח"ל השלישית 899127)

נפתחה ההרשמה לשתי קבוצות: סביבת ג'אווה  ו- סביבת סי שרפ

 

נפתחה ההרשמה לשתי קבוצות של השתלמות על היחידה השלישית "מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט" המותאמת לתוכנית הלימודים החדשה.

ההשתלמות מיועדת למורי מדעי-המחשב בבתי ספר תיכוניים.

1) קבוצה ראשונה - סביבת ג'אווה (56 שעות)

השתלמות תועבר ע"י אלה מריאנובסקי ותתקיים בקמפוס האו"פ ברמת אביב, רח' קלאוזנר 16 תל אביב.

תאריכים:

2 מפגשים אחה"צ – ה' 11.6.09, ב' 15.6.09 – בשעות 16:15-19:30

6 ימים מרוכזים – ה' 2.7.09, א' 5.7.09, ג' 7.7.09, ה' 9.7.09, ג' 14.7, ה' 16.7 – בשעות 9:15-16:15

טופס הרשמה לקבוצת ג'אווה

2) קבוצה שנייה - סביבת סי שרפ (32 שעות)

השתלמות תועבר ע"י איריס צור ברגורי ותתקיים בקמפוס האו"פ ברמת אביב, רח' קלאוזנר 16 תל אביב.

תאריכים: 4 ימים מרוכזים – ג' 23.6.09, א' 28.6.09, ד' 1.7.09, א' 12.7.09 בשעות 9:15-16:15

טופס הרשמה לקבוצת סי שרפ

 

ספר הלימוד וחומרי לימוד יחולקו למשתתפים בהשתלמות (בשתי הקבוצות).

 

הרשמה:

מורים המעוניינים להשתתף בהשתלמות מתבקשים למלא את טופס ההרשמה (לפי הסביבה המתאימה: ג'אווה או סי שרפ)

ולשלוח אותו (כולל התשלום) אל:

ביה"ס לטכנולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה

רבוצקי 108 רעננה, ת.ד. 808, מיקוד 43107

או לפקס  09-7780625.

 

פתיחת ההשתלמות מותנית במספר מינימלי של משתתפים.