מפגשים פדגוגיים אזוריים תשס"ט

 

המפגשים הוקדשו השנה ליחידות הלימוד: "יסודות מדעי המחשב", "עיצוב תוכנה" ו"מודלים חישוביים".

מטרת המפגשים: מפגש משותף, דיון בנושאים פדגוגיים, יצירה משותפת של חומרי לימוד.

 

מיקום

פירוט:

תל אביב

מקום כל המפגשים: מפ"ט עמל, קהילת קיוב 17 ת"א

יסודות מדעי המחשב: פרטים נוספים

עיצוב תוכנה: פרטים נוספים

מצגת 19.2.09, תרגילים על רשימות ועצים

מצגת 12.3.09, שאלות לקראת בגרות

מודלים חישוביים: פרטים נוספים

מצגות 18.2.09 אוטומט סופי ושפות רגולריות, שפות רגולריות וחוקי סגירות

חלק מהשקפים במצגות הנ"ל נלקחו מתוך המצגת של ד"ר מיכל ארמוני (השתלמות דידקטיקה של מודלים חישוביים יולי 2008)

חומרים 18.3.09 מצגת, דפי מעקב למכונת טיורינג: רגיל, קצר

טכניון, חיפה

מקום כל המפגשים: המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, טכניון, חיפה

יסודות מדעי המחשב: פרטים נוספים - קובץ שאלות מהמפגש

עיצוב תוכנה: פרטים נוספים - דוגמאות לשאלות בגרות

מודלים חישוביים: פרטים נוספים - מצגת