סקר אתר האינטרנט של מרכז המורים הארצי למדעי המחשב

התבקשנו ע"י משרד החינוך ומל"מ לבדוק את מידת השימוש בחומרים שפורסמו באתר של מרכז המורים הארצי.
אנא שתפו איתנו פעולה והקדישו מספר דקות למילוי הטופס ושליחתו אלינו

שם פרטי:     שם משפחה:

חלק א – היכרות:

הקישור לחומרים (לחצו על הקישור) אני מכיר/ה השתמשתי
1 חטיבת הביניים: חומרי עזר למודול סייבר ואינטרנט כן
לא
כן
לא
2 חטיבת הביניים: מחקר שטח של המשימה המסכמת במודול גיליון אלקטרוני כן
לא
כן
לא
3 שילוב המעבדה בהוראת מדעי המחשב כן
לא
כן
לא
4 יסודות: חומרי עזר למורה כן
לא
כן
לא
5 יסודות: הוראת עצמים ומחלקות, מערך של עצמים, ניתוח שאלות בגרות כן
לא
כן
לא
6 יסודות: מאגר שאלות כן
לא
כן
לא
7 פרויקטים שניתן לשלב בהוראת יסודות כן
לא
כן
לא
8 יחידה שלישית 899127: מאגר שאלות כן
לא
כן
לא
9 עיצוב תכנה: מאגר שאלות כן
לא
כן
לא
10 מודלים חישוביים: מאגר שאלות כן
לא
כן
לא
11 הצעות, רעיונות וחומרים לשיווק מדעי המחשב כן
לא
כן
לא
12 סקר ספרות מעולם המחקר בהוראת מדעי המחשב כן
לא
כן
לא
13 יסודות: מדריך למורה כן
לא
כן
לא
14 עיצוב תכנה: מדריך למורה כן
לא
כן
לא
15 תכנות מונחה עצמים: מצגות כן
לא
כן
לא

חלק ב – שימוש:

1. איזה מהחומרים בטבלה הוא לדעתכם השימושי ביותר למורים למדעי המחשב? מדוע?


2. בחרו מתוך הטבלה שני אתרים שהשתמשתם בחומרים הנמצאים בהם.
מהם האתרים האלה? מה חוות הדעת שלכם על החומרים בהם השתמשתם?


חלק ג – הערות כלליות:

אם יש לכם הערות נוספות או משהו שאתם רוצים לחלוק איתנו בנוגע לחומרים שפורסמו באתר המרכז הארצי – אנא שתפו אותנו.
תודה על שיתוף הפעולה