כנס ITiCSE 2002 אורהוס דנמרק

 

צוות המרכז הארצי מציג בכנס את

"Machshava" - The Israeli National Center for High School CS Teachers

 

הרצאות שניתנו בכנס ע"י חברי צוות המרכז הארצי

Bruria Haberman

Cecile Yehezkel

 

מפגשים עם משתתפי הכנס, חוקרים ועמיתים מרחבי העולם

 

Banquet: Niklaus Wirth, Tamar Paz, Bruria Haberman, Tami Lapidot

 

Eating: Liz Adams, Bruria Haberman, Cecile Yehezkel, Don Goelman