יום עיון: יחידת הלימוד החמישית

יום עיון של מרכז המורים הארצי למדעי המחשב, מכון ויצמן למדע, 15.4.01

מצגות וחומרים מיום העיון

 

מי רוצה להיות מליונר?

פרופ' מוטי בן-ארי

מודלים חישוביים

איריס ברגורי צור

חישוב מקבילי ומבוזר

יפעת בן-דוד קוליקנט

אנליזה נומרית

ד"ר רונית הופמן

תכנות מוחה עצמים

עפרה ברנדס

חקר ביצועים

ד"ר צביקה פירסט

 

חזרה לאתר המרכז הארצי