המרכז הישראלי לחינוך מדעי

טכנולוגי ע"ש עמוס דה שליט

מחשבה - מרכז המורים הארצי למדעי המחשב

בית חם, תומך ומקדם למורי מדעי המחשב והנדסת תוכנה

 המזכירות הפדגוגית

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות

לימודים, משרד החינוך

 

 

 

מה חדש?

 

הבטים

 

פעילויות

 

 

טופס הרשמה

 

המעבר לשפות התכנות החדשות

 

 

יחידות לימוד

 

 

פורומים

 

קטלוג תכנים

 

קישורים

 

 הטכניון – מרכז טכנולוגי לישראל

מרכז מורים ארצי במקצוע מדעי המחשב. הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 6/1.07.

הפרויקט מבוצע עבור האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך